Aa-1-3 / 20-4

skab 20

Medialsiden
m. buccinator (blåt mærke)
m. constrictor pharyngis sup. (2 orange mærker)
bageste svælgvæg (muskulatur) ( gult mærke)
m. tensor veli palatini (rødt mærke)
m. levator veli palatini (grønt mærke)
m. pterygoideus med. (2 blå mærker)
m. digastricus, venter ant. (blåt mærke)
m. longus capitis (hvidt mærke)
udspring af m. constrictor pharyngis sup. er angivet med hvid sonde (størstedelen af denne svarer til raphe pterygomandibularis). Bemærk
beliggenheden af m. mylohyoideus, svælgvæg og m. pterygoideus med.
sinus frontalis (blå sonde angiver afløbsvejen)
hiatus semilunaris (bulla ethmoidalis ses bag røde sonde)
dens axis (gule sonder)
a. carotis int. på halsen (rød sonde), i sinus cavernosus (gul ring); a. carotis ext. (gul sonde)
a. vertebralis (blå ring)
sinus sigmoideus (blå sonde)
medulla spinalis (gult mærke)
n. accessorius (spinale rod) (rød ring)
dura perforeres af:
n. hypoglossus (blå sonde)
n. vagus og n. accessorius (grønt mærke)
n. glossopharyngeus (gult mærke)
n. facialis, n. intermedius og n. vestibulo-cochlearis (hvid sonde)
n. abducens (rød sonde)
bemærk: spinalnervernes rødder


Placering

skab 20