Aa-1-15 / 52-9

skab 52

Præparatets medialside:
tunge og mundbund:

m. hyoglossus (blåt mærke)
m. constrictor pharyngis medius (pars cerato-pharyngea) (grønt mærke)
m. geniohyoideus (gult mærke)
m. genioglossus (stort rødt mærke)
n. lingualis (hvide ringe)
n. hypoglossus (2 gule ringe)
n. glossopharyngeus (blå og gul ring)
a. lingualis (rød ring)
a. profunda linguae (2 røde ringe)
a. sublingualis (rød og grøn ring)
ductus submandibularis (grøn ring)
gl. sublingualis (2 grønne mærker)
cavitas nasi og pars nasalis pharyngis:
concha nasalis inf. er fjernet og der er lavet en rude i concha nasalis media udfor bulla ethmoidalis. I nasopharynx er brusken i tuba auditoria s. auditiva dissekeret fri.
bulla ethmoidalis (rødt mærke)
infundibulum ethmoidale (hvid sonde)
udmundingen af ductus nasolacrimalis (i meatus nasi inf.) (rød sonde)
udmundingen af sinus sphenoidalis (grøn sonde)
tuba auditoria s. auditiva (gul sonde)
m. levator veli palatini (grønt og rødt mærke)
a. carotis int. (ses over tuba auditoria s. auditiva) (hvidt mærke)
orbita:
m. levator palpebrae sup. (rød trådbøjle)
m. obliquus sup. (sort trådbøjle)
n. trochlearis (lille blå ring)
n. frontalis (gul og grøn ring)
n. opticus (gul og blå ring)
cavitas cranii:
duraperforationer:
n. trigeminus (gul trådring)
n. abducens (violet ring)
n.facialis, n. intermedius og n. vestibulo-cochlearis (sort ring)
n. vagus (grøn ring)
foran n. vagus ses n. glossopharyngeus, der er adskilt fra n. vagus og n. accessorius ved en durastreng
n. accessorius (spinale rod) (blå ring)
n. hypoglossus (bag a. vertebralis) (hvid ring)

iøvrigt ses:
a. vertebralis (rød ring)
sinus sagittalis sup. (tyk blå sonde)
sinus rectus (tynd blå sonde)
sinus sigmoideus (gul sonde)
sinus transversus (rød sonde)

Placering

skab 52

Emner

  • Luftveje Apertura sinus sphenoidalis
  • Luftveje Infundibulum ethmoidale