Aa-1-13 / 52-13

skab 52

Mundbundspræparat med tilhørende nakkesegment.
præparatet set oppefra:

tungen er trukket til venstre, og slimhinden der dækker regio sublingualis, er fjernet
m. genioglossus (rødt mærke)
m. hyoglossus (2 blå mærker)
pars mylopharyngea (gult mærke)
gl. sublingualis (2 grønne mærker)
gl. lingualis ant (apex linguae er fjernet ved et frontalt snit) (gult mærke)
ductus submandibularis (brun ring)
a. profunda linguae (hvid ring)
n. lingualis (bemærk relation til mandibula og pars mylopharyngea) (gul ring)
tonsilla palatina (rødt mærke)
m. pterygoideus med. (stort rødt mærke)
m. masseter (klart gult mærke)
m. constrictor pharyngis sup. (bageste del) (3 blå mærker)
m. longus colli (klart rødt mærke)
m. longus capitis (orangefarvet mærke)
i spatium lateropharyngeum dxt. ses flg. muskler:
m. styloglossus (lille rødt mærke)
m. stylopharyngeus (blåt mærke)
m. stylohyoideus (gult mærke)
venter post. m. digastrici (2 blå mærker)
i spatium lateropharyngeum sin. ses flg. strukturer:
a. carotis ext. (2 røde ringe)
a. carotis int. (1 rød ring)
v. jugularis int. (blå sonde)
truncus sympathicus (klart gult mærke)
n. vagus (brun og gul ring)
n. hypoglossus (grøn ring)
n. glossopharyngeus (bag m. stylopharyngeus) (sort ring)
iøvrigt ses:
gl. parotidea (grønt mærke)
n. og a. alveolaris inf. (rød ring)
n. mylohyoideus (blå ring)
n. lingualis (gul ring)
a.vertebralis (i foramen transversarium atlantis) (rød sonde)
dens axis og spidsen af proc. mastoideus (er farvet gule)
bemærk: lig. transversum atlantis
a. occipitalis (rød ring)
n. suboccipitalis (gul ring) (bemærk relationen til a. vertebralis)
højre nakkemuskelloge:
m. splenius capitis (2 grønne mærker)
m. semispinalis capitis (2 gule mærker)
m. obliquus capitis sup. (blåt-rødt-blåt mærke)
m. obliquus capitis inf. (grønt mærke)
m. rectus capitis post. major (blåt mærke)
venstre nakkemuskelloge:
m. trapezius (2 røde mærker)
m. splenius capitis (2 grønne mærker)
m. semispinalis capitis (2 gule mærker)
m. obliquus capitis inf. (grønt mærke)
m. rectus capitis post. major (blåt mærke)
m. levator scapulae (orangefarvet mærke)
n. occipitalis major (ikke markeret) (kommer frem under m. obliquus capitis inf.)

Placering

skab 52