Aa-1-11 / 34-13

skab 34

Mundbunden set ovenfra.
m. masseter (orange mærke)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. styloglossus (rød ring)
m. stylopharyngeus (gul ring)
pars buccopharyngea (grønne mærker)
m. buccinator (gult mærke)
m. palatoglossus (blåt mærke)
m. palatopharyngeus (gult mærke)
tonsilla palatina (orange mærke)
den grønne sonde angiver beliggenheden af raphe
pterygomandibularis
m. genioglossus (blåt mærke)
m. geniohyoideus (grønt mærke)
m. mylohyoideus ses lateralt for denne
m. hyoglossus (hvid ring)
gl. sublingualis (orange mærke)
ductus submandibularis (brun ring)
a. lingualis (rød ring)
a. sublingualis (grå ring)
n. hypoglossus (grøn ring)
n. alveolaris inf. (blåt mærke)
n. lingualis (gul ring)
n. buccalis (venstre side) (rød ring)
a. facialis (rød ring)
n. mentalis (ses i venstre side) (sort ring)
v. facialis (blå ring)

Mundbunden set ovenfra.
m. masseter (orange mærke)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. styloglossus (rød ring)
m. stylopharyngeus (gul ring)
pars buccopharyngea (grønne mærker)
m. buccinator (gult mærke)
m. palatoglossus (blåt mærke)
m. palatopharyngeus (gult mærke)
tonsilla palatina (orange mærke)
den grønne sonde angiver beliggenheden af raphe
pterygomandibularis
m. genioglossus (blåt mærke)
m. geniohyoideus (grønt mærke)
m. mylohyoideus ses lateralt for denne
m. hyoglossus (hvid ring)
gl. sublingualis (orange mærke) 
ductus submandibularis (brun ring) 
a. lingualis (rød ring)
a. sublingualis (grå ring)
n. hypoglossus (grøn ring)
n. alveolaris inf. (blåt mærke)
n. lingualis (gul ring)
n. buccalis (venstre side) (rød ring)
a. facialis (rød ring)
n. mentalis (ses i venstre side) (sort ring)
v. facialis (blå ring) 

Placering

skab 34