Aa-1-10 / 29-15

skab 29

Mundbunden set nedefra.
platysma (grønne mærker)
m. digastricus, venter ant. (gult mærke)
m. digastricus, venter post. (gult mærke)
m. stylohyoideus (grøn ring)
m. mylohyoideus (bemærk raphe mylohyoidea) (rødt mærke)
m. sternohyoideus (grønt mærke)
m. thyrohyoideus (rødt mærke)
m. masseter (orange mærke)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. hyoglossus (hvid trådbøjle)
endvidere ses svælgvæggens muskulatur (m. constrictor pharyngis med.)
gl. submandibularis (grønt mærke) (fjernet i højre side)
a. facialis (røde ringe flere steder)
a. submentalis (grøn ring)
a. lingualis (rød ring)
v. facialis (blå ring)
v. submentalis (grå ring)
n. hypoglossus (grøn ring)
n. glossopharyngeus (sort ring)
n. mylohyoideus (gul ring) (i højre side over a. og v. submentalis)

Mundbunden set nedefra.
platysma (grønne mærker)
m. digastricus, venter ant. (gult mærke)
m. digastricus, venter post. (gult mærke)
m. stylohyoideus (grøn ring)
m. mylohyoideus (bemærk raphe mylohyoidea) (rødt mærke)
m. sternohyoideus (grønt mærke)
m. thyrohyoideus (rødt mærke)
m. masseter (orange mærke)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. hyoglossus (hvid trådbøjle)
endvidere ses svælgvæggens muskulatur (m. constrictor pharyngis med.)
gl. submandibularis (grønt mærke) (fjernet i højre side)
a. facialis (røde ringe flere steder)
a. submentalis (grøn ring)
a. lingualis (rød ring)
v. facialis (blå ring)
v. submentalis (grå ring)
n. hypoglossus (grøn ring)
n. glossopharyngeus (sort ring)
n. mylohyoideus (gul ring) (i højre side over a. og v. submentalis) 

Placering

skab 29