Aa-1-1 / 20-2

skab 20

Medialsiden
Rude i concha nasalis inf. I ruden ses gul sonde visende ductus nasolacrimalis. De øvrige conchae er fjernet:

 • bulla ethmoidalis (grønt mærke), foran denne
  ses hiatus semilunaris
 • sinus rectus (grøn sonde), mundende ind i denne
  ses
 • v. cerebri magna (sort sonde)
 • recessus pharyngeus (rød sonde)
 • kanyle i cisterna cerebellomedullaris.

Placering

skab 20

Emner

 • Centralnervesystemet Cisterna magna
 • Luftveje Bulla ethmoidalis
 • Luftveje Recessus pharyngeus
 • Karsystem Sinus rectus