Emnekartotek / Knogler

A

acetabulum II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

acromion II, III

Skelet (ikke markeret)

aditus orbitae I, II, III

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

ala major I, II, III

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

ala minor I, II, III

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

alae vomeris III

Db-22

PLOVSKÆREBEN - Vomer. ala vomeris (danner sutur (schindylesis) med rostrum sphenoidale (blå flade)) den bageste frie

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

albueben I, II, III

Se ulna II, III

alse crista galli III (= processus alaris)

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

alveolus dentalis II, III

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

angulus costae III

Se ribbensvinklen III

angulus frontalis III

Db-15

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo frontalis (forener sig

angulus infrasternalis II, III

Se: epigastriske vinkel II, III

angulus mandibulae I, II, III

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

angulus mastoideus III

Db-15

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo frontalis (forener sig

angulus occipitalis III

Db-15

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo frontalis (forener sig

angulus sphenoidalis III

Db-15

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo frontalis (forener sig

angulus sterni II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-48

Præparatet set forfra. lig. sternocostale intraarticulare (røde mærker) art. sternocostalis (ledspalter) (sort folie)

ansigtskranium I, II, III

Se cranium faciale I, II, III

apertura externa aqueductus vestibuli III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

apertura externa canaliculi cochlese III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

apertura pelvis inferior II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

apertura pelvis superior II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

apertura piriformis I, II, III

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

apertura sinus sphenoidalis III

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

apertura thoracis inferior II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

apertura thoracis superior I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Dem-188

Præparatets lateralside, forside og bagside. Muskler: m. pectoralis major pars clavicularis (gult og blåt mærke)

aqueductus vestibuli II, III

...

arcus alveolaris II, III

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

arcus anterior atlantis II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

Aa-2-174

Præparatet set bagfra. atlas, arcus ant. (sort mærke) atlas, arcus post. (grønt mærke) dens axis (gult mærke) prot

arcus superciliaris III

Db-14

PANDEBENET I. Os frontale. facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1 pars nasalis, nr. 2 glabella, nr.

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

arcus vertebrae II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

arcus zygomaticus I, II, III

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

area n. facialis III

...

area vestibularis inferior III

...

area vestibularis superior III

...

atlas I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

axis I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

B

basis cranii externa I, II, III

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

basis cranii interna I, II, III

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

basis mandibulae I, II, III

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

bækken I, II, III

Se pelvis I, II, III

bækkenhvirvler I, II, III

Se vertebrae sacrales I, II, III

bækkenkyfose II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

bihuler I, II, III

Se sinus paranasales I, II, III

brystben I, II, III

Se sternum I, II, III

brysthule I, II, III

Se cavitas thoracis I, II, III

brysthvirvler I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

brystkasse I, II, III

Se thorax I, II, III

brystkyfose II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

bulla ethmoidalis III

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

C

calcaneus II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-2-34

Præparatet lateralt og dorsalt. membrana interossea (mellem tibia og fibula) (sort bøjle) ossøs trochlea (m. peroneus br

calvaria III

Se theca cranii I, II, III

canales alveolares II, III

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

canali sacralis III

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

canaliculi caroticotympanici III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

canaliculus chordae tympani III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

canaliculus mastoideus III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

canaliculus tympanicus II, III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

canalicus cochlese II, III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

canalis basipharyngeus III

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

canalis caroticus I, II, III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

canalis carpi III

Ab-1-73

Underarm. Volarfladen. Muskler. m. flexor carpi ulnaris (rødt og gult mærke) m. flexor carpi radialis (blåt og sor

Ab-1-71

Præparatet indgår i en serie på 4, hvor de forskellige lag i hånden vises. på dette præparat er subcutis og muskelfascien

canalis condylaris III

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

canalis facialis II, III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

canalis hypoglossi I, II, III

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

canalis incisivus I, II, III

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

canalis infraorbitalis I, II, III

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

canalis mandibulae I, II, III

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

canalis mentalis I, II, III

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

canalis musculotubarius I, II, III

Se også semicanalis m. tensoris tympani III og semicanalis tubae auditivae III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

canalis nasolacrimalis I, II, III

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

canalis palatinus II, III ( = canalis pterygopalatinus)

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 pars (= lamina) horizont

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

canalis pharyngeus III

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

canalis pterygoideus II, III

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

canalis vertebralis I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

caput costae II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-37

Præparatet set forfra. lig. longitudinale ant. (gråt mærke) lig. capituli costae radiatum (blå mærker) lig. capituli

Ab-1-47

Præparatet set oppefra. art. costotransversaria (sort folie i ledspalten) lig. tuberculi costae (grønt mærke) lig. co

caput costae III

Skelet (ikke markeret)

caput femoris II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-52

præparatet viser et længdesnit gennem den proximale ende af lårbenet, femur. bemærk fordelingen af substantia spongiosa og

caput humeri II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-51

Præparatet viser et eksempel på an kort knogle, (her er valgt en knogle fra fodroden), der er skåret igennem, så man kan da

caput mandibulae I, II, III

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

carpus II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-82

Præparatet viser et af leddene mellem underarmens knogler samt håndens led led mellem spoleben og albueben (rødt og grøn

cartilago costalis II, III

Skelet (ikke markeret)

cavitas cranii I, II, III

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

cavitas glenoidalis II, III

Skelet (ikke markeret)

cavitas nasi I, II, III

Deles i A. vestibulum nasi
B. cavitas nasi proprium
a. atrium mestus nasi medii III
b. meatus nasi inferior II, III
c. meatus nasi medius II, III
d. meatus nasi superior II, III
e. meatus nasopharyngeus III
f. recessus sphenoethmoidalis III
g. mestus nasi communis III
se disse

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

cavitas pelvis I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

Ab-2-20

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side

cavitas thoracis I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Aa-1-17

Medialside. Hoved og canalis vertebralis. n. opticus (rødt mærke) a. carotis int. (blå sonde) fossa hypophyseos (g

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

cellulae ethmoidales I, II, III

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

cellulae mastoideae I, II, III

Db-17

TINDINGEBENET - os temporale - serie Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os

choanae I, II, III

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

choncha nasalis superior II, III

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

choncha nasalis suprema II, III

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

chonchae sphenoidales III

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

cingulum membri superioris

Se skulderbælte I, II, III

clavicula I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-44

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. n. opticus (rød ring) tractus opticus (hvid ring) n. oculomotorius (gul rin

clivus I, II, III

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

collum chirurgicum III

Skelet (ikke markeret)

Db-51

Præparatet viser et eksempel på an kort knogle, (her er valgt en knogle fra fodroden), der er skåret igennem, så man kan da

collum costae II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-47

Præparatet set oppefra. art. costotransversaria (sort folie i ledspalten) lig. tuberculi costae (grønt mærke) lig. co

Ab-1-37

Præparatet set forfra. lig. longitudinale ant. (gråt mærke) lig. capituli costae radiatum (blå mærker) lig. capituli

collum costae III

Skelet (ikke markeret)

collum femoris II, III

Skelet (ikke markeret)

collum mandibulae I, II, III

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

columna vertebralis I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

concha nasalis inferior I, II, III

Db-20

NÆSEMUSLING I. Venstre concha nasalis inf. (medialflade). proc. lacrimalis (danner forbindelse med underkanten af

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

Db-38

Hårde gane set nedefra. os incisivum (blå flade) lamina horizontalis ossis palatini (orange flade) proc. pyramidalis

concha nasalis medius II, III

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

Db-28

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:

conchae nasales I, II, III

Omfatter: 1) concha nasalis inferior I, II, III
2) concha nasalis medius II, III
3) concha nasalis superior II, III
4) concha nasalis suprema II, III
se disse.

condyli femoris III

Se: knoformede fremspring på femur II, III

condyli femoris III

Skelet (ikke markeret)

Ab-2-24

Articulatio genus sin. (homo). Forsiden. lig. cruciatum ant. (1 blår mærke) lig. cruciatum post. (2 blå mærker) li

condylus occipitalis

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

cornu majus ossis hyoidei II, III

Db-27

Os hyoideum. corpus ossis hyoidei (blå flade) cornua majora (gule flader) cornua minora (røde flader)

cornu minus ossis hyoidei II, III

Db-27

Os hyoideum. corpus ossis hyoidei (blå flade) cornua majora (gule flader) cornua minora (røde flader)

corpus claviculae III

Skelet (ikke markeret)

corpus costae II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-8

Forsiden. grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme) processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen

corpus costae III

Skelet (ikke markeret)

corpus femoris II, III

Se femur II, III

corpus femoris II, III

Skelet (ikke markeret)

corpus fibulae II, III

Se fibula II, III

corpus humeri II, III

Se humerus II, III

corpus mandibulae I, II, III

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

corpus maxillae I, II, III

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

corpus ossis hyoidei II, III

Db-27

Os hyoideum. corpus ossis hyoidei (blå flade) cornua majora (gule flader) cornua minora (røde flader)

corpus ossis sphenoidalis I, II, III

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

corpus sterni I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-48

Præparatet set forfra. lig. sternocostale intraarticulare (røde mærker) art. sternocostalis (ledspalter) (sort folie)

corpus tibiae III

Se tibia II, III

corpus vertebrae II, III

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

costa I, II, III

Skelet (ikke markeret)

Ab-1-18

Fritstående Thorax og nederste del af halsen Forsiden: m. longus capitis (orange mærke) m. longus colli (grønt mæ

costae fluctuantes III

Skelet (ikke markeret)

costae spuriae II, III

Skelet (ikke markeret)

costae verae II, III

Skelet (ikke markeret)

cranium cerebrale I, II, III (= hjernekranium I, II, III. = neurocranium I, II, III)

Se neurocranium I, II, III

cranium faciale I, II, III (= ansigtskranium I, II, III. = splanchnocranium I, II, III. = cranium vi

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

crista buccinatoria II, III

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

crista chonchalis III

På facies nasalis maxillae:
på lamina perpendicularis ossis palatini:

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 pars (= lamina) horizont

crista chonchalis III

På facies nasalis maxillae:
på lamina perpendicularis ossis palatini:

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 pars (= lamina) horizont

crista colli mandibulae

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

crista ethmoidalis

På processus frontalis maxillae:
på lamina perpendicularis ossis palatini:

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-25

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 pars (= lamina) horizont

crista frontalis ossis frontalis

Db-14

PANDEBENET I. Os frontale. facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1 pars nasalis, nr. 2 glabella, nr.

crista galli

Db-19

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista

Db-39

Horisontalsnit gennem fossa pterygopalatina (set nedefra). Højre side. maxilla (gul) concha nasalis inferior (brun

crista iliaca

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

crista infratemporalis

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

crista lacrimalis anterior

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

crista lacrimalis posterior

Db-21

TÅREBEN - os lacrimale. I. os lacrimale (højre) set lateralt fra. crista lacrimalis posterior (sort linie) hamulus la

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

crista nasalis

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

crista occipitalis externa

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

crista occipitalis interna

Db-16

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla

crista sacralis mediana

Skelet (ikke markeret)

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

crista sphenoidalis

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

crista temporalis

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

crista transversa (i fundus meatus acustici interni)

...

crista zygomaticoalveolaris (= crista infrazygomatica)

Db-24

består af: 1. corpus maxillae, der har form som en tresidet pyramide med basis vendende medialt den forreste fla

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov

crus laterale cristae temporalis

Se crista buccinatoria II, III

crus mediale cristae temporalis

Db-33

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n

D

dens axis

Db-48

Præparaterne viser rygsøjlen, columna vertebralis, som helhed og eksempler på hvirvler, vertebrae, fra de forskellige

Aa-2-174

Præparatet set bagfra. atlas, arcus ant. (sort mærke) atlas, arcus post. (grønt mærke) dens axis (gult mærke) prot

dens epistrophei

Se dens axis II, III

diafyse

Db-51

Præparatet viser et eksempel på an kort knogle, (her er valgt en knogle fra fodroden), der er skåret igennem, så man kan da

digitus anularis

Se fingerknogler I, II, III

digitus medius

Se fingerknogler I, II, III

digitus minimus

Se fingerknogler I, II, III

digitus minimus

Se tåknogler I, II, III

dorsum sellae

Db-18

Os sphenoidale - set forfra. corpus, nr. 1 ala major, nr. 2 ala minor, nr. 3 processus pterygoideus, nr. 4

Db-34

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov