e-Atlas / skab 7:

15 Præparater

...

Dem-22 / 7-

...

Se

...

Dem-207 / 7-

Præparatets højre side. Muskler: venter frontalis (rødt og sort mærke) m. rectus oculi sup. (hvidt mærke) m. rec...

Se

...

Dem-23 / 7-

Præparatets lateralside. m. masseter (grønt mærke) m. depressor anguli oris (hvidt mærke) m. mentalis (gråt mærke) ...

Se

...

Dem-26 / 7-

Præparatet set medialt fra. m. levator veli palatini (hvidt mærke) m mylohyoideus (hvidt og gråt mærke) senen fra m. ...

Se

...

Dem-53 / 7-

Præparatet set lateralt fra. venter occipitalis (gråt mærke) m. trapezius (grønt og gult mærke) m. sternocleidomastoi...

Se

...

Dem-33 / 7-

Præparatet set bagfra. Muskler. stylomuskler: m. stylohyoideus (rødt mærke) m. styloglossus (hvidt mærke) m. stylo...

Se

...

Dem-201 / 7-

Demonstrationspræparaterne D 200 og D 201 er specielt fremstillet som supplement til knoglemodellerne af pars petrosa fo...

Se

...

Dem-200 / 7-

Demonstrationspræparaterne D 200 og D 201 er specielt fremstillet som supplement til knoglemodellerne af pars petrosa fo...

Se

...

Dem-12 / 7-

Præparatet set medialt fra. m. semispinalis capitis (2 hvide mærker) m. rectus capitis post. minor (rødt og gråt mærke) ...

Se

...

Dem-16 / 7-

Præparatet set medialt fra. m. pterygoideus med. (sort og blåt mærke) m. mylohyoideus (gråt mærke) m. levator veli pa...

Se

...

Dem-17 / 7-

Præparatets medial- og bagside. Muskler. m. genioglossus (sort mærke) m. geniohyoideus (gult mærke) m. mylohyoideu...

Se

...

Dem-20 / 7-

Præparatets lateralside. Til orientering: underkæben er drejet 90 nedad. Samtidig er tungen løftet lidt. Slimhinden i...

Se

...

Dem-19 / 7-

Præparatets bagside. Muskler. m. stylohyoideus (laterale hvide ring) m. styloglossus (blå ring) m. transversus aur...

Se

Db-1 / 7-1

Regiones capitis. Regioner i pars cerebralis. reg. epicranii 1. reg. frontalis 2. reg. parietalis 3. reg. occipitalis 4. reg...

Se

Db-2 / 7-2

Cutan innervation af hoved og hals. Hjernenerver (n. trigeminus) n. ophthalmicus 1. n. apicis nasi (n. ethmoidalis ...

Se