e-Atlas / skab 6:

20 Præparater

...

Dem-58 / 6-

Præparatets venstre side. cornu majus ossis hyoidei (2 grå mærker) membrana thyreohyoidea (gul bøjle) lig. thyreohyoi...

Se

...

Dem-56 / 6-

Præparatets højre side. epiglottis (gult mærke) plica glossoepiglottica mediana (sort bøjle) corpus ossis hyoidei (bl...

Se

...

Dem-52 / 6-

Præparatets venstre side. m. pterygoideus lat. øvre hoved (sort mærke) nedre hoved (2 hvide mærker) m. pterygoideu...

Se

...

Dem-50 / 6-

Præparatet set forfra. en del af lamina dxt. cartilaginis thyreoideae er fjernet cartilago epiglottica (rødt og gult mær...

Se

...

Dem-59 / 6-

Præparatet set forfra. lam. sin. cartilaginis thyreoideae (rødt mærke) tuberculum thyreoideus sup. (sort mærke) tuber...

Se

...

Dem-60 / 6-

Præparatets venstre side. cartilago epiglottica (rødt mærke) lig. thyreoepiglotticum (gul bøjle) membrana quadrangula...

Se

...

Dem-97 / 6-

Hjernestammen er fjernet, og hjernen er set nedefra. lobus frontalis (sort og hvidt mærke) lobus temporalis (3 sorte ...

Se

...

Dem-64 / 6-

Præparatet set bagfra. papilla vallata (grøn trådring) lig. stylohyoideum sin. (sort bøjle) os hyoideus cornu minu...

Se

...

Dem-62 / 6-

Præparatets højre side. lamina dxt. cartilaginis thyreoideae tuberculum superius (sort mærke) tuberculum inferius (bl...

Se

...

Dem-34 / 6-

Præparatets bagside. Muskler. m. stylopharyngeus (sort mærke) m. buccinator (2 hvide mærker) m. rectus oculi lat. ...

Se

...

Dem-15 / 6-

Præparatets forside. m. sternocleidomastoideus (hvidt mærke) m. digastricus, venter post. (brun bøjle) stylomusklerne...

Se

...

Dem-105 / 6-

Venstre hjernehalvdel. Lateralsiden. telencephalon (sorte mærker) diencephalon (brune mærker) mesencephalon (hvidt...

Se

...

Dem-104 / 6-

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) septum pellucidum (grøn bøjle) fornix columna (1 lille...

Se

...

Dem-103 / 6-

Præparatet bagfra. Cerebellum. hemispherium sin. (hvidt og blåt mærke) vermis (gråt og blåt mærke) nucl. dentatus ...

Se

...

Dem-106 / 6-

Hjernen set nedefra. telencephalon (sorte mærker) diencephalon: hypothalamus - bemærk hypofysen mangler - (indramm...

Se

...

Dem-107 / 6-

Højre hjernehalvdel. Medialsiden. telencephalon (sorte mærker) diencephalon, herfra ses thalamus (brune mærker) ...

Se

...

Dem-115 / 6-

Det limbiske system. area piriformis stria olfactoria lateralis med omgivende grå substans (rødt mærke øverst) lim...

Se

...

Dem-109 / 6-

lobus occipitalis (rest) (gråt mærke) corona radiata (blå mærker) nucl. lentiformis (sort mærke) radiatio optica (grø...

Se

...

Dem-108 / 6-

Øverste hjernehalvdel. Venstre hemispheres medialside. gyrus parahippocampalis (grønt og hvidt mærke) gyrus cinguli (...

Se

...

Dem-101 / 6-

Præparatet set bagfra. corpus callosum (sort og blåt mærke) nucl. caudatus caput (1 sort mærke) corpus (2 sorte mæ...

Se