e-Atlas / skab 53:

15 Præparater

...

Aa-1-136 / 53-1

Præparatets forside. m. pterygoideus lat., øvre hoved (blåt mærke) m. pterygoideus lat., nedre hoved (rødt mærke) m. ...

Se

...

Aa-2-18 / 53-2

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. falx cerebri (rød bøjle) falx cerebelli (sort bøjle) tentorium cerebelli (h...

Se

...

Aa-1-143 / 53-3

Medialsiden. m. geniohyoideus (rødt mærke) m. mylohyoideus (gult mærke) m. hyoglossus (blåt mærke) constrictor pha...

Se

...

Aa-2-84 / 53-4

Præparatet set forfra. Muskler. m. levator palpebrae sup. (gult mærke) m. rectus sup. (grønt mærke) m. rectus med....

Se

...

Aa-1-106 / 53-5

Præparatets medialside. columna vertebralis er delvis fjernet, a. carotis int. og larynx er drejet Muskler. m. lev...

Se

...

Aa-2-68 / 53-6

Præparatet set bagfra, medialt og oppefra. NB: loftet i fossa infratemporalis er fjernet. bemærk relationerne mellem ...

Se

...

Aa-2-51 / 53-7

Pharynx præparat. Præparatet set bagfra. Højre side. a. carotis int. (2 røde ringe) i lateralvæggen af sinus cavernos...

Se

...

Aa-1-21 / 53-8

Præparatet set ovenfra. Orbita. m. levator palpebrae sup. (grønt mærke) m. rectus sup. (højre side) (gult mærke) m...

Se

...

Aa-1-27 / 53-9

Præparatet set oppefra. Venstre side. a. occipitalis (rød og hvid ring) n. occipitalis minor (brun ring) v. occipi...

Se

...

Aa-2-27 / 53-10

Præparatet set bagfra. Muskler. m. masseter (grønt mærke) senen af m. temporalis (gul bøjle) fascia temporalis (in...

Se

...

Aa-1-97 / 53-11

Præparatets bagside. Muskler. m. levator palpebrae sup. (sort mærke) m. rectus sup. (hvidt mærke) m. rectus lat. (...

Se

...

Aa-2-41 / 53-12

Præparatet set fra oven. m. obliquus inf. sin. (2 røde mærker) m. rectus inf. dxt. (grønt mærke) m. masseter dxt. (pr...

Se

...

Aa-2-35 / 53-13

Præparatet set bagfra. Muskler. m. levator veli palatini dxt. (gult mærke) m. tensor veli palatini dxt. (udfor epipha...

Se

...

Aa-2-36 / 53-14

Præparatets forside. m. temporalis (profundt for senen ) (gult mærke) temporalissenen (grøn bøjle) m. temporalis (sup...

Se

...

Aa-2-23 / 53-15

Præparatets bagside. Cavitas cranii. falx cerebri (gul bøjle) corpus callosum (grønne mærker) nucleus caudatus (rø...

Se