e-Atlas / skab 51:

17 Præparater

...

Aa-1-165 / 51-1

Forsiden. Muskler. nakkemuskler efter at columna er fjernet m. semispinalis capitis (gult og gråt mærke) m. semisp...

Se

...

Aa-2-170 / 51-2

Muskler. m. masseter (gult og grønt mærke) m. temporalis (blåt mærke) m. buccinator (hvidt og rødt mærke) m. d...

Se

...

Aa-1-156 / 51-3

Bagsiden. n. infratrochlearis (gul ring) n. supratrochlearis og r. frontalis (grøn ring) n. supraorbitalis (sort ring...

Se

...

Aa-1-179 / 51-4

Præparatet set medialt fra. m. pterygoideus med. (sort mærke) m. pterygoideus lat. nedre hoved (bemærk tilhæftningen ...

Se

...

Aa-1-161 / 51-5

Præparatets forside. m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. digastricus, venter post. (hvidt mærke) m. longu...

Se

...

Ab-1-57 / 51-6

Præparatets bagside. m. arytaenoideus transversus (gult mærke) m. cricoarytaenoideus post. (grønt mærke) udspringssen...

Se

...

Aa-1-178 / 51-7

Medialt. Muskler. m. mentalis (rødt mærke) m. genioglossus (rødt og blåt mærke) m. geniohyoideus (gult og blåt mær...

Se

...

Aa-1-186 / 51-8

Præparatet set nedefra. Venstre side. regio buccalis (rød tråd) regio masseterica (grøn tråd) regio parotidea (= r...

Se

...

Aa-1-174 / 51-9

Præparatet set oppefra. Muskler. m. trapezius (sort mærke) m. splenius capitis (stort rødt mærke) m. semispinalis ...

Se

...

Aa-1-171 / 51-10

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (rød bøjle) m. stylopharyngeus (gul bøjle) m. digastricus, vent...

Se

...

Aa-2-161 / 51-11

Bagsiden. Muskler. m. sternocleidomastoideus (grønt og rødt mærke) m. splenius capitis (gult mærke) m. levator sca...

Se

...

Aa-1-163 / 51-12

Medialsiden. m. stylopharyngeus (rødt mærke) m. levator veli palatini (blåt mærke) m. stapedius (insertionssene) (ora...

Se

...

Aa-2-164 / 51-13

Præparatet set bagfra. Muskler. m. constrictor pharyngis med. (3 grønne mærker) m. levator veli palatini (foran reces...

Se

...

Aa-1-189 / 51-14

Præparatets medialside. art. atlantoaxialis mediana (grønt folie i ledhulen) led mellem dens axis og lig. transversum at...

Se

...

Aa-2-188 / 51-15

Præparatets lateralside. Infektionsspredning. en subcutan absces i regio buccalis har mulighed for at brede sig vider...

Se

...

Aa-2-185 / 51-16

Præparatet set medialt og bagfra. Muskler. m. temporalis (rødt mærke) m. pterygoideus lat. (stort blåt mærke) bemæ...

Se

...

Aa-1-176 / 51-17

Halssnit i højde med 5. vertebra cervicalis. Præparatet set ovenfra. m. trapezius (2 grønne mærker) m. sternocleidoma...

Se