e-Atlas / skab 5:

15 Præparater

...

Db-19 / 5-1

SIBENET I. Os ethmoidale set forfra. crista galli (tjener til tilhæftning for falx cerebri) (blå flade) ala crista...

Se

...

Db-71 / 5-5

Præparatet viser delene af et kattekranium, der er skåret igennem med et midtsagittalsnit. Venstre side af kraniet og ve...

Se

...

Db-72 / 5-5

Præparatet viser højre halvdel af et fårekranium, der er skåret igennem med et midtsagittalsnit (mediansnit). ...

Se

...

Db-73 / 5-5

Præparatet viser venstre halvdel af et fårekranium, der er skåret igennem med et midtsagittalsnit (mediansnit). ...

Se

...

Db-70 / 5-5

Præparatet viser delene af et kaninkranium, der er skåret igennem med et midtsagittalsnit (mediansnit). Venstre side af ...

Se

...

Db-26 / 5-5

Os zygomaticum. I. Os zygomaticum (venstre) set lateralt fra. facies lateralis (= facies malaris), nr. 1 proc. fronta...

Se

...

Db-25 / 5-8

Os palatinum. I. Os palatinum (højre) set medialt fra. pars (= lamina) perpendicularis nr. 1 pars (= lamina) horizont...

Se

...

Db-20 / 5-12

NÆSEMUSLING I. Venstre concha nasalis inf. (medialflade). proc. lacrimalis (danner forbindelse med underkanten af...

Se

...

Db-22 / 5-14

PLOVSKÆREBEN - Vomer. ala vomeris (danner sutur (schindylesis) med rostrum sphenoidale (blå flade)) den bageste frie ...

Se

...

Db-23 / 5-15

NÆSEBEN - Os nasale. I. os nasale (venstre) set forfra. støder op til pars nasalis ossis frontalis (gul flade) støder...

Se

...

Db-21 / 5-17

TÅREBEN - os lacrimale. I. os lacrimale (højre) set lateralt fra. crista lacrimalis posterior (sort linie) hamulus la...

Se

...

Db-28 / 5-20

Næsens bihuler (sinus paranasales) Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem: ...

Se

...

Db-38 / 5-24

Hårde gane set nedefra. os incisivum (blå flade) lamina horizontalis ossis palatini (orange flade) proc. pyramidalis ...

Se

...

Db-39 / 5-25

Horisontalsnit gennem fossa pterygopalatina (set nedefra). Højre side. maxilla (gul) concha nasalis inferior (brun...

Se

...

Db-16 / 5-31

NAKKEBENET I. Os occipitale set bagfra. squama occipitalis, nr. 1 protuberantia occipitalis externa, nr. 4 pla...

Se