e-Atlas / skab 49:

15 Præparater

...

Aa-1-24 / 49-1

Muskler: m. masseter (bemærk de to dele) (orange mærke) m. buccinator (rødt mærke) m. zygomaticus major major maj...

Se

...

Aa-2-45 / 49-2

Muskler. m. levator anguli oris (en del af musklen er fjernet) (grønt mærke) m. zygomaticus major major major (ti...

Se

...

Aa-2-21 / 49-3

m. levator palpebrae sup. (blåt mærke) m. obliquus sup.'s sene (grøn ring) m. obliquus inf. (rødt mærke) (mm. recti e...

Se

...

Aa-2-20 / 49-4

Muskler: m. zygomaticus major major major (gult mærke) m. depressor anguli oris (grønt mærke) m. levator anguli o...

Se

...

Aa-2-29 / 49-5

Præparatets bagside. n. occipitalis major (gul ring) a. occipitalis (rød ring) n. occipitalis tertius (blå ring) m...

Se

...

Aa-2-13 / 49-6

Præparatets lateralside. gl. parotidea, ramus mandibulae med alle 4 tyggemuskler, arcus zygomaticus, squama temporalis o...

Se

...

Aa-1-85 / 49-7

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. splenius capiti...

Se

...

Aa-1-30 / 49-8

Præparatets nedre flade. Regio labialis inf. og regio mentalis. m. mentalis (rødt mærke.) fedt mellem de 2 muskler (b...

Se

...

Aa-2-42 / 49-9

Lateralsiden. Plexus dentalis m.m. m. sternocleidomastoideus (2 blå mærker) m. levator scapulae (2 gule mærker) m....

Se

...

Aa-1-41 / 49-10

Præparatet set nedefra. Fossa cranii post. tentorium cerebelli (2 knappenåle) sinus transversus dxt. (rød sonde) s...

Se

...

Aa-2-94 / 49-11

Lateralsiden. m. sternocleidomastoideus er fjernet m. semispinalis capitis er fjernet næsten til tilheftningen (grønt...

Se

...

Aa-2-44 / 49-12

Præparatets forside. Fossa infratemporalis dxt. Muskler. m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 rødt mærke) m. pteryg...

Se

...

Aa-2-46 / 49-13

Præparatet set forfra. Muskler. m. temporalis (grønt mærke) m. pterygoideus lat., øvre hoved (gult mærke) m. ptery...

Se

...

Aa-1-14 / 49-14

Mundbundspræparat med tilhørende nakkesegment. præparatet set nedefra: venstre side: platysma klappet op og m. digast...

Se

...

Aa-2-48 / 49-15

Forside og venstre side Venstre side. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (grønt mærke) m. pterygoideus lat. (nedre hov...

Se