e-Atlas / skab 46:

13 Præparater

...

Ac-1-5 / 46-1

Hjernens lateralventrikler. set oppefra: nucleus caudatus sin. (blåt mærke) thalamus sin. (rød) corpus callosum, b...

Se

...

Aa-1-51 / 46-3

Basis cranii int. loftet i orbita samt lateralvæggen i sinus cavernosus er fjernet Muskler. m. levator palpebrae sup....

Se

...

Ac-1-12 / 46-4

caput nuclei caudati (3 røde mærker) cauda nuclei caudati (2 røde mærker) nucleus amygdalae (rødt mærke) nucleus lent...

Se

...

Ac-1-19 / 46-5

Præparatet viser størstedelen af hjernestammen set bagfra. Det øverste snit er lagt lige over de nedre firhøje, dvs. præ...

Se

...

Ac-1-20 / 46-6

Præparatet viser en del af hjernestammen set forfra. Da præparatet er skåret igennem lige over pons, kan man kun se de t...

Se

...

Ac-1-21 / 46-7

Præparatet viser hjernestammen, diencephalon og de basale hjerneganglier set skråt bagfra. Lillehjernen, cerebellum, er ...

Se

...

Ac-1-22 / 46-8

Præparaterne viser sagittalsnit gennem pons og cerebellum. Præparatet til højre. archicerebellum (grøn farve) pal...

Se

...

Ac-1-23 / 46-9

Præparatet viser cerebellum og pons set forfra. Præparatet til højre. pons, er ikke markeret. Bemærk tværstribnin...

Se

...

Ac-1-13 / 46-10

Pyramidebaner og synsbaner. decussatio pyramidum (1 rødt mærke) pyramis (2 røde mærker) pes (basis) pedunculi (3 røde...

Se

...

Ac-1-14 / 46-11

Højre hemisphere fra lateralsiden. hippocampus (rødt mærke) fornix (grønt mærke) ved overgang i fimbria hippocampi st...

Se

...

Db-30 / 46-12

Model af hjerneventriklerne (lateralventrikler og 3. ventrikel). ventrikelsystemet (undtagen IV. ventrikel) er udfyldt m...

Se

...

Db-43 / 46-13

Model af hjernens ventrikelsystem. 1: højre lateralventrikel 3: III. ventrikel aqueductus mesencephali (Sulvii) forbi...

Se

...

Ac-1-24 / 46-14

Hjernestamme, diencephalon og dele af telencephalon set bagfra. medulla oblongata (gult mærke) grænsen mellem pons og...

Se