e-Atlas / skab 43:

11 Præparater

...

Ac-2-1 / 43-2

Frontalsnit. Til højre: corpus callosum (2 blå mærker) commissura cerebri anterior (2 røde mærker) nucleus caudatu...

Se

...

Ab-2-36 / 43-3

Hoved fra 7 måneder gammelt foster (bageste del er fjernet og man ser gane og tunge med omgivelser). 1. pars vill...

Se

...

Ab-2-29 / 43-4

Horisontalsnit af fosterkrop fra 7 md. 1. højre og venstre lunge (røde mærker) thymus (blå mærker) oesophagus (gu...

Se

...

Ab-2-21 / 43-5

Frontalsnit af fosterhoved (ca. 6. måned). A: Snitfladen svarer til tuber maxillae (set bagfra). n. opticus (orange r...

Se

...

Ab-2-3 / 43-6

Genitalia feminina interna, colon sigmoideum, rectum og vesica urinaria. Genitalia feminina interna (set forfra). ova...

Se

...

Ab-2-18 / 43-7

Tyndtarmsstykke (dissektion af tarmvæggens lag). tunica serosa (rødt mærke) tunica muscularis stratum longitudinal...

Se

...

Ab-2-19 / 43-7

Tarmstykker (opklippede). 1. jejunum 2. ileum 3. colon (colon transversum) ...

Se

...

Ac-2-5 / 43-9

Mediansnit af hjernen (lateralvæg I III. ventrikel). corpus callosum (2 røde mærker) corpus fornicis (2 blå mærker) ...

Se

...

Ab-2-2 / 43-10

"Ileo-coecalstedet". caecum åbnet valvula coli bestående af: labium superius og inferius frenula valvulae coli ...

Se

...

Ab-2-8 / 43-11

Renes og glandulae suprarenales. (præparatet ses bagfra. Højre nyre er intakt. På venstre nyre er barken fjernet, og sin...

Se

...

Ab-2-15 / 43-12

Pancreas og duodenum. cauda pancreatis (3 gule mærker) corpus pancreatis (2 gule mærker) collum pancreatis (1 gult mæ...

Se