e-Atlas / skab 42:

13 Præparater

...

Aa-2-182 / 42-2

Præparatet set lateralt fra. fascia temporalis (rødt og blåt mærke) temporalissenen (sort mærke) lig. sphenomandibula...

Se

...

Ab-2-38 / 42-3

Mediansnit af et 6 mdr. gammelt foster (ca. 30 cm langt). Lateralfladen. m. sternocleidomastoideus (sort mærke) m....

Se

...

Aa-1-149 / 42-5

Præparatets medialside. Muskler. m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke) m. digastricus, venter post. (hvidt mær...

Se

...

Aa-1-12 / 42-6

Venstre halvdel af hoved og hals. Medialsiden. fossa cranii post. sinus transversus sin. (blåt mærke) n. facialis ...

Se

...

Aa-1-190 / 42-7

Præparatets medialside. Der er fjernet en del af corpus ossis sphenoidalis, conchae og tungesubstans svarende til dorsum...

Se

...

Aa-1-150 / 42-8

Præparatets medialside. Muskler. m. stylohyoideus (sort ring) m. styloglossus (blå ring) m. stylopharyngeus (hvid ...

Se

...

Aa-1-153 / 42-9

Præparatet set medialt fra. n. vagus (hvid ring) truncus sympathicus (violet ring) n. nasopalatinus (gul ring) n. ...

Se

...

Ab-1-53 / 42-10

Præparatet set forfra. membrana atlantooccipitalis ant. (sort mærke) ramus ant. af spinalnerve (hvid ring) ramus post...

Se

...

Aa-1-101 / 42-11

Præparatets bagside. Muskler. m. sternocleidomastoideus (klappet op) (rosa bøjle) m. splenius capitis (3 gule mærker)...

Se

...

Aa-2-91 / 42-12

Præparatet set bagfra. ledkapsel i et art. intervertebralis (rødt og gråt mærke) membrana atlantooccipitalis post. (gult...

Se

...

Ab-1-70 / 42-13

Bagsiden. Kar. aorta descendens (3 røde mærker) a. carotis communis dxt. og sin. (rødt og grønt mærke) a. subclavi...

Se

...

Aa-1-157 / 42-14

Præparatets medialside. I fossa cranii ses: a. vertebralis (hvid ring) a. carotis int. (rød ring) n. opticus (blå ...

Se

...

Ab-2-16 / 42-14

Spatium retroperitoneale. Bagside. lamina horizontalis duodeni (2 røde mærker) ren sin. (2 gule mærker) gl. suprar...

Se