e-Atlas / skab 41:

13 Præparater

...

Aa-2-166 / 41-1

Forsiden. m. corrugator supercilii (rødt mærke) m. procerus (gult mærke) tendo m. obliqui sup. (rød ring) m. levat...

Se

...

Aa-2-184 / 41-2

Præparatets bagside. Se først præparatets forside for orientering. Gennem ruden i svælgvæggen ses: arcus palatopha...

Se

...

Aa-2-153 / 41-4

Præparatet set lateralt fra. m. sternohyoideus (sort mærke) m. omohyoideus, venter sup. (rødt mærke) m. thyrohyoideus...

Se

...

Aa-1-167 / 41-6

Præparatets forside. Muskler. m. longus colli (stort grønt mærke) m. longus capitis (gråt mærke) m. levator scapul...

Se

...

Aa-2-181 / 41-7

Præparatets lateralside. Muskler. m. temporalis (klappet op) (blåt og hvidt mærke) m. masseter (klappet frem) (2 grøn...

Se

...

Aa-1-187 / 41-8

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (grønt og hvidt mærke) m. obliquus oculi sup. (gult og grønt mærke...

Se

...

Aa-1-81 / 41-9

Præparatet set nedefra. a. carotis int. (orange sonde) n. mandibularis (rødt mærke) n. auriculotemporalis (sort ring)...

Se

...

Aa-1-80 / 41-10

Præparatet set nedefra. a. carotis int. (orange sonde) n. mandibularis (rødt mærke) n. auriculotemporalis (sort ring)...

Se

...

Aa-1-104 / 41-11

Medialsiden. m. obliquus oculi sup. (gråt mærke) m. rectus oculi med. (rødt mærke) m. rectus oculi inf. (grønt mærke)...

Se

...

Aa-2-25 / 41-12

Præparatets bagside. Muskler. m. levator veli palatini (rødt mærke) (bemærk musklen perforerer svælgvæggen) m. ...

Se

...

Ab-1-67 / 41-13

Præparatet set bagfra. m. trapezius (2 sorte mærker) m. deltoideus (rødt mærke) m. triceps brachii caput lat. (grø...

Se

...

Ab-2-12 / 41-14

Ventrikel, duodenum, pancreas og splen. Bagside: splen (2 hvide mærker) oesophagus (blå og hvid trådring) corpus g...

Se

...

Aa-1-7 / 41-15

Medialsiden. Cavitas cranii. hypofyse (rødt mærke) commissura ant. cerebri (blåt mærke) infundibulum hypophyseos (...

Se