e-Atlas / skab 39:

16 Præparater

...

Aa-2-176 / 39-2

Forfra. på os hyoideum ses muskelspor af: m. geniohyoideus (nr. 1) (numrene refererer til mærkerne på højre halvdel) ...

Se

...

Aa-2-162 / 39-3

Lateralsiden. m. temporalis (sort mærke) m. masseter superfic. del (1 gult mærke) prof. del (2 gule mærker) m. ...

Se

...

Ab-1-87 / 39-4

Præparatet viser 7.-12. halshvirvel. medulla spinalis (sort mærke) dura mater spinalis (sort folie) fila radicularia ...

Se

...

Aa-2-157 / 39-5

Sagittalsnit gennem ramus mandibulae. Præparaterne ses medialt og lateralt fra. Muskler. m. pterygoideus med. (hvidt ...

Se

...

Aa-2-61 / 39-6

Præparatet set bagfra. Højre side. en række strukturer i spatium lateropharyngeum er fjernet (bl.a. muskler (delvist)...

Se

...

Aa-1-199 / 39-7

Præparatets bagside. Cavitas cranii chiasma opticum (2 gule mærker) plexus caroticus int. (små brune ringe) infund...

Se

...

Aa-2-202 / 39-8

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet ...

Se

...

Aa-2-174 / 39-9

Præparatet set bagfra. atlas, arcus ant. (sort mærke) atlas, arcus post. (grønt mærke) dens axis (gult mærke) prot...

Se

...

Aa-2-197 / 39-10

  ...

Se

...

Aa-2-198 / 39-11

Gl. parotidea er drejet lateralt bagud som vist med den grønne bøjle. Den oprindelige placering af kirtlen set lateralt...

Se

...

Aa-1-204 / 39-12

Fossa infratemporalis. Præparatet set lateralt fra. m. masseter og arcus zygomaticus er klappet frem; den oprindelige be...

Se

...

Aa-2-200 / 39-13

 Muskler. m. pterygoideus lat. øvre hoved (rødt og blåt mærke) nedre hoved (gult og blåt mærke) m. pteryg...

Se

...

Aa-1-205 / 39-14

Præparaterne Aa 1-205 og Aa 1-201 viser proteserummets udstrækning og relationer. Proteserummets udstrækning fremgår af ...

Se

...

Aa-1-201 / 39-15

Præparaterne Aa 1-205 og Aa 1-201 viser proteserummets udstrækning og relationer. Proteserummets udstrækning fremgår af ...

Se

...

Aa-2-194 / 39-16

m. occipitofrontalis, venter frontalis (2 grønne mærker) m. procerus (blåt mærke) m. corrugator supercilii (hvidt mæ...

Se

...

Aa-2-192 / 39-17

regio temporalis (indenfor rød bøjle) regio occipitalis (1 mærke indenfor sort bøjle) regio parietalis (2 mærker ind...

Se