e-Atlas / skab 38:

15 Præparater

...

Aa-1-154 / 38-1

Præparatet set medialt fra. m. genioglossus (2 grønne mærker) m. geniohyoideus (hvidt mærke) m. mylohyoideus (gult mæ...

Se

...

Ab-1-64 / 38-2

Pericardium serosum (incl. viscerale blad) er fjernet. Set forfra. Facies sternocostalis. gaster dexter 2 hvid...

Se

...

Aa-2-183 / 38-3

Præparatets forside. NB: m. mylohyoideus i venstre side er skåret igennem og den laterale del med omgivelser er trukket ...

Se

...

Aa-2-167 / 38-4

Bagsiden. m. levator palpebrae sup. (grøn bøjle) m. rectus sup. (hvidt mærke) m. rectus lat. (blåt mærke) m. rectu...

Se

...

Aa-2-187 / 38-5

Lagdeling i regio temporalis. fascia temporalis, ydre blad (grønt mærke) interfascielt fedt (sort mærke) fascia t...

Se

...

Aa-1-183 / 38-6

Præparatets medialside. Muskler. m. digastricus, venter ant. 82 sorte mærker) m. mylohyoideus (blå bøjle) m. genio...

Se

...

Aa-1-168 / 38-7

Præparatets bagside. Muskler. venter occipitalis (hvidt mærke) m. auricularis post. (rødt mærke) m. trapezius (grå...

Se

...

Ab-2-40 / 38-8

Placenta. den føtale flade af placenta (beklædt med amnion) (gult mærke) funiculus umbilicalis v. umbilicalis (blå...

Se

...

Aa-2-24 / 38-9

Præparatets forside. Højre orbita. udenfor muskelkeglen: n. lacrimalis (brun ring) n. frontalis (blå ring) n. t...

Se

...

Aa-2-104 / 38-10

Lateralsiden. m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke) m. rectus sup. (gult mærke) m. rectus lat. (blåt mærke) m. r...

Se

...

Aa-1-47 / 38-11

Præparat et set oppefra. n. vestibularis (sort ring) n. cochlearis (rød ring) n. facialis (1. stk.) (gul ring) ggl...

Se

...

Aa-1-79 / 38-12

Præparatet set oppefra. n. vestibularis (sort ring) n. cochlearis (rød ring) n. facialis (1. stk.) (gul ring) ggl....

Se

...

Aa-2-7 / 38-13

Ansigt. m. levator labii sup. alaeque nasi (orange mærke) m. levator labii superioris (blåt mærke) m. zygomaticus maj...

Se

...

Ab-2-11 / 38-14

Ventrikel, duodenum, pancreas og splen. Forside. fundus gastricus (1 gult mærke)I corpus gastricum (2 gule mærker) ...

Se

...

Ab-1-66 / 38-15

Præparatet set forfra. Axillens vægge (medialvæggen er klappet bagud). Forvæg. m. pectoralis major (store røde mæ...

Se