e-Atlas / skab 37:

15 Præparater

...

Dem-87 / 37-1

...

Se

...

Ab-2-39 / 37-2

Mediansnit af et 6 mdr. gammelt foster (ca. 30 cm langt). Medialfladen. Basis cranii. præsphenoidale synchondrose ...

Se

...

Aa-1-184 / 37-3

Præparatet set fra medialsiden. canalis infraorbitalis (rød bøjle) saccus lacrimalis (sort mærke) ductus nasolacrimal...

Se

...

Aa-1-172 / 37-4

Øvre flade. pharynx bagvæg (grå bøjle) pars glossopharyngea (rød bøjle) m. hyoglossus (blå bøjle) Nedre flade. ...

Se

...

Aa-2-190 / 37-5

Præparatets lateralside. m. sternocleidomastoideus er trukket lateralt og forsynet med en rude. Gl. parotidea, m. masset...

Se

...

Aa-2-12 / 37-6

Vestre halvdel af hoved og hals. Lateralsiden. m. levator labii sup., alaeque nasi (blåt mærke) m. levator labii supe...

Se

...

Aa-2-147 / 37-7

Præparatets lateralside. Muskler. venter occipitalis (gult mærke) m. auricularis post. (hvidt mærke) m. sternoclei...

Se

...

Aa-2-90 / 37-8

Præparatet set forfra. membrana atlantooccipitalis ant. (røde mærker) ledkapsel i art. atlantoepistrophica (grønne mærke...

Se

...

Aa-1-100 / 37-9

Præparatets forside. Muskler. m. stylopharyngeus (grøn bøjle) m. styloglossus (plejer at udspringe fra spidsen af pro...

Se

...

Ab-1-54 / 37-10

Præparatet set bagfra. lig. transversum atlantis (grønt mærke) lig. alare (sort mærke) lig. cruciforme atlantis øvre ...

Se

...

Aa-2-152 / 37-11

Præparatet set lateralt fra. m. orbicularis oculi (hvidt mærke) m. levator labii superioris (grønt mærke) m. nasalis,...

Se

...

Aa-2-150 / 37-12

Præparatets lateralside. fascia temporalis (2 grå mærker) m. temporalis (2 gule mærker) temporalissene (grønt mærke) ...

Se

...

Aa-2-156 / 37-13

Præparatets lateralside. Muskler. m. depressor anguli oris (grønt mærke) m. orbicularis oris (hvide mærker) m. dep...

Se

...

Ab-2-17 / 37-14

Spatium retroperitoneale. Forside. pars superior duodeni (1 rødt mærke) pars ascendens duodeni (3 røde mærker) fle...

Se

...

Ab-1-46 / 37-15

Forsiden. Kar. aorta ascendens (meget stor) (stort rødt mærke) arcus aortae (2 røde mærker) a. pulmonalis (stort b...

Se