e-Atlas / skab 36:

18 Præparater

...

Ab-2-42 / 36-1

Ydre træk i det humane (embryon og) foetus. I. 2. fostermåned, ca. 4 cm langt. Ansigtet (øjne, næse, auricula) er...

Se

...

Ab-2-28 / 36-6

Mediansnit af et foster (9. md.). Medialsiden. hepar (2 røde mærker) vesica urinaria (bemærk "torpedoformen" og den a...

Se

...

Ab-2-27 / 36-6

Mediansnit af et foster (9. md.). Lateralsiden. Muskler. m. latissimus dorsi (3 røde mærker) m. obliquus externus ...

Se

...

Ab-2-44 / 36-7

Mediansnit af et 6 md. gammelt foster. gaster dxt. (blåt mærke) a. pulmonalis (orange sonde) blodets vej fra ductus v...

Se

...

Ab-2-30 / 36-8

Mediansnit af et 6 md. gammelt foster atrium dxt. (rødt mærke) gaster dxt. (2 blå mærker) pericardium (rosa bøjle) ...

Se

...

Ab-2-35 / 36-9

Mediansnit af et foster (ca. 9 md.). rectum (blåt mærke) portio vaginalis uteri (resten af uterus er fjernet) (hvidt ...

Se

...

Ab-2-52 / 36-10

Præparatet viser en dissektion i hælregionen. der er lavet en rude gennem cutis og subcutis med hælens trædepude ind til ...

Se

...

Ab-2-50 / 36-11

Præparatet viser en dissektion af tåled på storetå og 2. og 3. tå. Bemærk den overfladiske placering af extensorsenerne. ...

Se

...

Aa-1-26 / 36-12

Tuba auditoria s. auditiva sin. Medialsiden. m. levator veli palatini (rødt mærke) ...

Se

...

Aa-2-33 / 36-12

Tuba auditoria s. auditiva sin. Lateralsiden. m. tensor veli palatini (blåt mærke) ...

Se

...

Aa-1-82 / 36-13

Discus articularis (kæbeled). m. pterygoideus lat., øvre hoved (rødt mærke) m. pterygoideus lat., nedre hoved (blåt mærk...

Se

...

Aa-2-172 / 36-14

Præparatet set lateralt fra. m. masseter superficielle del (1 gult mærke) profunde del (2 gule mærker) m. temporal...

Se

...

Aa-1-173 / 36-14

Præparatet set medialt fra. m. masseter (gult mærke) m. temporalis (bemærk insertionen omkring fossa retromolaris) (2 ...

Se

...

Aa-2-191 / 36-15

Præparatet viser en dissektion af nerveforsyningen til tænderne i over- og underkæbe. I overkæben er den faciale knogle ...

Se

...

Ab-2-34 / 36-16

Præparatet lateralt og dorsalt. membrana interossea (mellem tibia og fibula) (sort bøjle) ossøs trochlea (m. peroneus br...

Se

...

Ab-1-83 / 36-17

Præparatet viser bagsiden af sternum. synchondrosis sternalis (grønt mærke) lig. sternocostale intraarticulare (hvidt mæ...

Se

...

Ab-1-48 / 36-18

Præparatet set forfra. lig. sternocostale intraarticulare (røde mærker) art. sternocostalis (ledspalter) (sort folie) ...

Se

...

Ab-1-49 / 36-18

Præparatet set bagfra. synchondrosis sternalis (gråt mærke) lig. sternocostale intraarticulare (rødt mærke) art. ster...

Se