e-Atlas / skab 34:

15 Præparater

...

Ab-1-39 / 34-1

Præparatets forside. lig. longitudinale ant. (grønt mærke) membrana atlantooccipitalis ant. (blåt mærke) discus inter...

Se

...

Aa-1-83 / 34-2

Øverste halvdel af ramus mandibulae. Set medialt fra. m. pterygoideus lat. (gule mærker) m. temporalis (2 blå mærker)...

Se

...

Aa-1-147 / 34-4

Præparatets bagside. m. digastricus, venteres anteriores (blå bøjler) m. mylohyoideus (gul bøjle) mm. geniohyoidei (h...

Se

...

Aa-1-129 / 34-5

Præparaternes medialside. A (til venstre). fascia pharyngobasilaris (2 grå mærker) tonsilla pharyngealis (2 grønne mæ...

Se

...

Aa-2-145 / 34-6

Præparatets lateral- og medialside. m. temporalis (gult og rødt mærke) m. pterygoideus lat. (blåt mærke) m. masseter,...

Se

...

Aa-1-112 / 34-8

Muskler. bemærk tyggemusklernes store samlede muskelmasse m. rectus oculi sup. (hvidt mærke) m. rectus oculi med....

Se

...

Aa-1-39 / 34-9

Præparatet set oppefra. cutis (blå bøjle) subcutis (grå bøjle) galea aponeurotica (hvid bøjle) subgalealt bindevæv...

Se

...

Aa-2-54 / 34-10

Præparatets forside. Orbita. Venstre side. m. rectus sup. (grønt mærke) m. rectus lat. (blåt mærke) m. rectus inf....

Se

...

Aa-2-112 / 34-11

Præparatets forside. lamina superficialis fasciae cervicalis på gl. submandibularis (3 blå ringe) Muskler. m. temp...

Se

...

Aa-1-11 / 34-13

Mundbunden set ovenfra. m. masseter (orange mærke) m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. styloglossus (rød ring) m....

Se

...

Aa-1-95 / 34-14

Præparatets medialside. m. pterygoideus lateralis, nedre hoved (grønt og rødt mærke) m. pterygoideus medialis (gråt og r...

Se

...

Aa-1-60 / 34-15

Præparatet set oppefra og bagfra. n. opticus (rød ring) n. oculomotorius (med grene) (gul ring) n. trochlearis (sort ...

Se

...

Aa-1-65 / 34-16

Præparatet set bagfra og medialt fra. m. levator veli palatini (lyseblåt mærke) m. tensor veli palatini (grønt mærke) ...

Se

Ab-1-9 / 34-17

Bagsiden (de “fede” strukturer er vigtigst). m. scalenus post. (orange mærke) m. trapezius (orange mærke) speculum rh...

Se

...

Ab-1-23 / 34-18

Luftveje fra pharynx-larynx til segmentbronchier, samt mediastinum med pericardium. Diafragma er bevaret delvist, omfatt...

Se