e-Atlas / skab 33:

16 Præparater

...

Aa-2-39 / 33-1

Præparatet set bagfra. Muskler. m. genioglossus (gult mærke) m. geniohyoideus (rødt mærke) m. mylohyoideus (grøn b...

Se

...

Aa-1-61 / 33-4

Præparatet set bagfra. n. opticus (grønt mærke) n. oculomotorius (sort ring) n. trochlearis (grøn ring) n. ophthal...

Se

...

Aa-1-139 / 33-5

Præparatet set forfra. n. glossopharyngeus (brun ring) n. vagus (hvid ring) n. accessorius (orange ring) n. hypogl...

Se

...

Aa-1-127 / 33-6

Præparatet set forfra. plica fimbriata (gråt mærke) plica sublingualis (sort bøjle) frenulum linguae (blå bøjle) p...

Se

...

Aa-2-115 / 33-7

Præparatet set lateralt fra. Muskler. m. tensor veli palatini (sort mærke) m. levator veli palatini (grønt og gult mærke...

Se

...

Aa-2-148 / 33-8

Nakkepræparat, hvor os occipitale og temporale er fjernet Præparatets forside. m. longus capitis (sort mærke) m. l...

Se

...

Aa-1-99 / 33-9

Præparatets bagside og medialside. Muskler. m. sternocleidomastoideus (gråt mærke) m. digastricus, venter post. (sort...

Se

...

Aa-2-118 / 33-10

Præparatets lateralside. m. sternocleidomastoideus (2 gule mærker) Nerver. n. facialis (3. stykke) (rød ring) NB: ...

Se

...

Aa-1-94 / 33-11

Forsiden. m. levator labii superioris, alaeque nasi(grønt mærke) m. levator labii superioris (blåt mærke) m. buccinat...

Se

...

Aa-2-99 / 33-12

Lateralsiden. m. rectus lat. (klappet op) (grønt mærke) m. rectus inf. (sort mærke) m. obliquus inf. (nær insertion) ...

Se

...

Aa-2-126 / 33-13

Præparatets lateralside. m. orbicularis oris (rødt mærke) m. depressor anguli oris (grønt mærke) modiolus (musculofib...

Se

...

Aa-1-33 / 33-14

Præparatets øvre flade. Orbita dxt. m. levator palpebrae sup. (sort bøjle) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus l...

Se

...

Aa-1-137 / 33-15

Præparatet set forfra. m. temporalis (sort og gult mærke) m. masseter, prof. del (blåt mærke) m. masseter, superfic. ...

Se

...

Aa-1-102 / 33-16

Præparatets medialside. Muskler. m. digastricus, venter post. (øverste hvide mærke) m. digastricus, venter ant. (sort...

Se

...

Ab-1-76 / 33-17

Volarsiden. Muskler. m. pectoralis major (2 hvide mærker) m. biceps brachii (hvidt, rødt og hvidt mærke) aponeuros...

Se

Ab-1-45 / 33-18

Præparatet set bagfra. venter occipitalis (lille rødt mærke) m. auricularis post. (lille gult mærke) m. transversus n...

Se