e-Atlas / skab 32:

13 Præparater

...

Aa-1-131 / 32-1

Præparatets forside. m. obliquus capitis sup. (grønt mærke) m. obliquus capitis inf. (2 røde mærker) m. digastricus, ...

Se

...

Aa-2-151 / 32-2

Præparatet set nedefra. Muskler. m. buccinator (rødt og gråt mærke) m. masseter (rødt mærke) m. pterygoideus med. ...

Se

...

Aa-2-133 / 32-3

Forfladen. sinus sagittalis sup. (blå sonde) fortsætter i sinus transversus dxt. (blå sonde) sinus rectus (grøn sonde...

Se

...

Aa-1-35 / 32-4

Præparatet set oppefra. cutis (rød bøjle) subcutis (brun bøjle) galea aponeurotica (grå bøjle) subgalealt bindevæv...

Se

...

Aa-1-8 / 32-5

Spatium lateropharyngeum. Medialsiden: m. pterygoideus med. (blåt mærke) (bemærk n. pterygoideus med.) m. styloglo...

Se

...

Aa-1-144 / 32-6

Præparatet set medialt fra. m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke) m. rectus oculi sup. (sort mærke) m. obliquus ocu...

Se

...

Aa-1-19 / 32-7

Præparatet set medialt fra. Orbita. gl. lacrimalis (rødt mærke) m. obliquus sup. (grønt mærke) m. levator palpebra...

Se

...

Aa-2-64 / 32-8

  ...

Se

...

Aa-1-98 / 32-9

Medialsiden. bund i cornu ant., pars centralis samt loft i cornu post. og cornu inf. i gaster lat. (grønne mærker) ch...

Se

...

Aa-2-121 / 32-10

Præparatet set nedefra. snittet er lagt igennem atlas bemærk: arterierne er forsynet med en rød ring med undtagelse af ...

Se

...

Aa-2-55 / 32-11

Præparatet set bagfra. Muskler. m. pterygoideus med. (blåt mærke) m. digastricus sin., venter post. (2 grønne mærker)...

Se

...

Aa-1-18 / 32-12

Præparat set medialt fra. (columna vertebralis og prævertebralmusklerne samt gl. submandibularis fjernet) Cavitas cra...

Se

...

Ab-2-6 / 32-13

Vesica urinaria og genitalia int. masculina (humant). Bagside: rectum (nederste del fjernet) (rød ring) ductus defere...

Se