e-Atlas / skab 31:

14 Præparater

...

Aa-1-36 / 31-1

Præparatet set nedefra. m. rectus med. (rød ring) m. rectus lat. (sort ring) m. obliquus sup. (blå ring) n. oculom...

Se

...

Aa-2-134 / 31-2

Bagfladen. cutis (sort mærke) subcutis (blåt mærke) galea aponeurotica (grønt mærke) subgalealt bindevæv (hvidt mæ...

Se

...

Aa-1-151 / 31-3

Præparatet set oppefra. Muskler. m. temporalis (gråt mærke) m. masseter dxt. (sort mærke) m. masseter sin. (2 sort...

Se

...

Aa-2-131 / 31-4

Præparatets bagside. Muskler. m. sternocleidomastoideus (blåt mærke) m. splenius capitis (1 rødt mærke) m. semispi...

Se

...

Aa-2-17 / 31-5

bemærk m. occipitofrontalis med venter frontalis, galea aponeurotica og venter occipitalis (rude i galea bagtil) samt ...

Se

...

Aa-2-139 / 31-6

Præparatet set lateralt fra. m. masseter (blåt og grønt mærke) m. mylohyoideus (2 sorte mærker) m. digastricus, vente...

Se

...

Aa-2-8 / 31-7

Fossa infratemporalis og ansigtet. Lateralsiden: m. pterygoideus med. (blåt mærke) m. pterygoideus lat.: øvre hove...

Se

...

Aa-2-56 / 31-8

Præparatet set forfra. Muskler. m. temporalis (rødt mærke) m. masseter, superfic. udspring (grønt mærke) m. masset...

Se

...

Aa-1-122 / 31-9

Præparatet set oppefra. Cavitas cranii Venøse sinus sinus sagittalis sup. (blå sonde) sinus rectus (orange sonde) ...

Se

...

Aa-2-101 / 31-10

Lateralsiden. m. orbicularis oris (rødt og hvidt mærke) venter frontalis (hvidt og sort mærke) m. orbicularis oculi (...

Se

...

Aa-2-63 / 31-11

alle kar, nerver og viscera er fjernet m. temporalis med tilhæftningssene (sort mærke) m. masseter (bemærk den s...

Se

...

Ab-2-26 / 31-12

Præparatet viser en dissektion af højre knæled, articulatio genus dexter. Præparatets forside: Senen af m. quadri...

Se

...

Ab-2-9 / 31-13

Vesica urinaria og genitalia int. masculina (humant). Forside: colon sigmoideus (rødt mærke) appendix apiploica (grøn...

Se

...

Aa-2-16 / 31-14

Præparatet set lateralt fra. m. procerus (blåt mærke) m. zygomaticus major major minor (1 grønt mærke) m. levator lab...

Se