e-Atlas / skab 30:

18 Præparater

...

Aa-1-128 / 30-1

Præparatet set bagfra. m. transversus linguae (hvidt mærke) m. longitudinalis inf. (sort mærke) m. genioglossus (rødt...

Se

...

Aa-1-140 / 30-2

Bageste del af spat. parapharyngeum. Hjernenerver i cavitas cranii. n. glossopharyngeus (brun ring) n. vagus (hvid ri...

Se

...

Aa-2-76 / 30-3

Præparatet set forfra. m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus lat. (gult mærke) m. rectus inf. (grønt mærke) m. rec...

Se

...

Ab-1-68 / 30-4

Præparatet set bagfra. medulla spinalis (grønt mærke) nn. cervicalis: radix ant. (blå ring) radix post. (sort ring...

Se

...

Aa-2-117 / 30-5

Undersiden. platysma (bemærk krydsningen af de mediale fibre) (rødt mærke) m. depressor anguli oris (grønt mærke) ...

Se

...

Aa-2-38 / 30-6

Præparatet set forfra. Muskler. m. mentalis dxt. (rødt mærke) m. incisivus inf. dxt. (meget veludviklet) (gult mærke)...

Se

...

Aa-1-93 / 30-7

Bagsiden. sinus maxillaris, fossa pterygopalatina, sinus sphenoidalis, sinus cavernosus, orbita samt sinus frontalis er ...

Se

...

Aa-1-119 / 30-8

Præparatets forside. (NB: a carotis int. er skåret igennem og nederste del er trukket lateralt) Muskler. m. levato...

Se

...

Aa-2-102 / 30-9

Præparatet set lateralt fra. Muskler. m. temporalis (3 grønne mærker) m. mylohyoideus (gråt mærke) Nerver. n. m...

Se

...

Aa-2-149 / 30-10

Præparatets bagside. m. sternocleidomastoideus (2 blå mærker) m. splenius capitis (2 gule mærker) m. trapezius (2 rød...

Se

...

Aa-1-115 / 30-11

Præparatet set medialt fra. Muskler. m. splenius capitis (blåt og hvidt mærke) m. sternocleidomastoideus (gult og grø...

Se

...

Aa-2-103 / 30-12

Præparatets lateralside. Muskler. m. orbicularis oris (hvidt mærke) m. depressor anguli oris (sort mærke) platysma...

Se

...

Aa-1-138 / 30-13

Præparatet set bagfra. insula (rødt mærke) capsula extrema (sort mærke) claustrum (gult mærke) capsula ext. (blåt ...

Se

...

Aa-1-34 / 30-14

Præparatets nedre flade. m. obliquus inf. sin. (blåt mærke) m. rectus inf. sin. (gult mærke) m. rectus lat. sin. (grø...

Se

...

Aa-1-125 / 30-15

Præparatets medialside. trommehulens bagvæg fjernet Muskler. m. temporalis (rødt og sort mærke) m. pterygoideus la...

Se

...

Aa-1-87 / 30-16

Medialsiden. genu corporis callosi (grønt og blåt mærke) m. levator labii sup., caput angulare (rødt mærke) m. orbicu...

Se

...

Ab-1-44 / 30-17

Præparatet set forfra. Cavitas cranii. n. opticus (rød ring) tractus opticus (hvid ring) n. oculomotorius (gul rin...

Se

...

Ab-1-75 / 30-18

Lateral- og bagside. Muskler. m. deltoideus (grønne mærker) m. teres minor (gult og blåt mærke) caput longum m. tr...

Se