e-Atlas / skab 3:

10 Præparater

...

Db-34 / 3-1

a) margo supraorbitalis (3) b) bagkant af os zygomaticum (5) c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra ov...

Se

...

Db-56 / 3-12

Øjeæblet (model). 1. m. rectus oculi sup. 2. m. rectus oculi inf. 3. m. rectus oculi lat. 4. m. rectus oculi med. ...

Se

...

Db-15 / 3-14

ISSBENET  I. Venstre os parietale. facies externa, nr. 1 tuber parietale, nr. 2 margo frontalis (forener sig ...

Se

...

Db-14 / 3-17

PANDEBENET I. Os frontale. facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1 pars nasalis, nr. 2 glabella, nr....

Se

...

Db-33 / 3-20

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris I. Mandibula (set forfra). &n...

Se

...

Db-35 / 3-29

Præparatet er fremstillet med henblik på at vise fordelingen af substantia compacta og spongiosa omkring rødderne på tænder...

Se

...

Db-45 / 3-30

Til højre ses en serie vertikale snit gennem mandibula. Snitretningen svarer til de sorte linier på mandibula til venstr...

Se

...

Db-44 / 3-32

Præparatet er fremstillet med henblik på at vise fordelingen af substantia compacta og spongiosa omkring rødderne på tænder...

Se

...

Db-63 / 3-33

Innervation af tænder og gingiva. Underkæben. n. alveolaris inf. (blå farve) n. buccinatorius (mørkerød farve) n. ...

Se

...

Db-64 / 3-34

Arterieforsyning af gingiva og tænder. Underkæben. a. alveolaris inf. (blå farve) a. buccalis + grene fra a. facialis...

Se