e-Atlas / skab 29:

18 Præparater

...

Aa-1-32 / 29-1

Bulbus oculi sin. Bemærk: mm. recti hæfter sig foran øjeæblets ækvator m. obliquus sup. hæfter sig bag ækvator i bage...

Se

...

Aa-2-146 / 29-2

Kæbeled med de nærmeste omgivelser, skåret sagittalt og de to dele er klappet fra hinanden. Snitfladerne: grøn folie:...

Se

...

Aa-1-130 / 29-3

Præparaternes lateralside. A (til højre). m. pterygoideus lat. (hvidt og sort mærke) m. pterygoideus med. (hvidt og g...

Se

...

Aa-1-146 / 29-4

Præparatets forside. plica sublingualis med papilla salivalis inf. sin og dxt. (hvidt mærker) gl. lingualis ant. (rød...

Se

...

Aa-2-114 / 29-5

Næsebruske. bemærk: pars ossea af septum nasi, der endvidere omfatter pars cartilaginea og pars membranacea cartilago...

Se

...

Aa-2-89 / 29-6

Øverste halvdel af ramus mandibulae. Set lateralt fra: m. masseter, superficielle del (2 røde mærker) m. masseter, pr...

Se

...

Ab-1-40 / 29-7

Præparatets bagside. dura mater (blå bøjle) membrana tectoria (grønt mærke) lig. alare (rødt mærke) lig. transvers...

Se

...

Aa-1-114 / 29-8

Præparatets bagside. Muskler. prævertebralmuskulatur (m. longus capitis) (3 grønne mærker) m. constrictor pharyngis s...

Se

...

Aa-2-53 / 29-9

Præparatets bagside. Hjernenervernes perforationer. n. opticus (rødt mærke) n. oculomotorius (rød ring) n. trochle...

Se

...

Aa-1-40 / 29-10

Præparatet set nedefra. Muskler. m. temporalis (grønt mærke) m. masseter (rødt mærke) m.pterygoideus lat., øvre ho...

Se

...

Aa-2-111 / 29-11

Præparatet set forfra. Muskler. m. genioglossus (gult mærke) m. geniohyoideus (rødt mærke) m. mylohyoideus (grønt mær...

Se

...

Aa-2-77 / 29-12

Lateralsiden. m. temporalis (2 gule mærker) m. pterygoideus lat., øvre hoved (blåt mærke) m. pterygoideus lat., nedre...

Se

...

Aa-2-75 / 29-13

Præparatet set forfra. tarsus sup. (rød bøjle) tarsus inf. (blå bøjle) lig. palpebrale mediale (hvide ringe) bemær...

Se

...

Aa-2-100 / 29-14

Præparatets lateralside. senen af m. temporalis (rødt mærke) m. masseter, profund del (hvidt og blåt mærke) m. masset...

Se

...

Aa-1-10 / 29-15

Mundbunden set nedefra. platysma (grønne mærker) m. digastricus, venter ant. (gult mærke) m. digastricus, venter post...

Se

...

Ab-1-20 / 29-16

Cor (humant): Basis cordis: v. cava sup. (1 blå ring) v. cava inf. (2 blå ringe) a. pulmonalis (blåt mærke) aor...

Se

...

Ab-1-29 / 29-17

[Tilbage] Brachium (dist. del), antebrachium og manus dxt. Volarfladen af den distale del af brachium og antebrac...

Se

...

Ab-1-24 / 29-18

[Tilbage] Luftveje fra pharynx-larynx til segmentbronchier, samt mediastinum med åbnet pericardium. Diafragma er ...

Se