e-Atlas / skab 27:

11 Præparater

...

Ab-2-1 / 27-1

Spatium retroperitoneale. oesofagus, gaster og duodenum (rød sonde) ruder i ventriklen svarende til cardia og corpus gas...

Se

...

Ab-2-4 / 27-2

Gaster, duodenum, hepar, vesica biliaris, galdeveje, pancreas og splen. Obs.: ventrikel og lever løftet rude i omentu...

Se

...

Ab-1-43 / 27-3

Muskler. m. mylohyoideus (klappet ned) (gul bøjle) m. geniohyoideus (venstre kappet ned) (rødt mærke) m. genioglo...

Se

...

Aa-1-77 / 27-4

Præparatet set lateralt fra. Muskler. m. temporalis (rødt mærke) m. auricularis ant. (gult mærke) m. tragicus (blå...

Se

...

Ab-2-45 / 27-5

Præparatets bagside. viscera. milt (2 gule mærker) ventrikel (3 gule mærker) duodenum pars descendens (2 sorte ...

Se

...

Aa-2-120 / 27-6

Præparatet set bagfra. Muskler. m. trapezius (NB: øverste udspring fjernet) (2 grønne mærker) m. splenius capitis (af...

Se

...

Ab-1-34 / 27-7

A. vertebralis. a. vertebralis (rød sonde i arteriens nedre og øvre ende, røde ringe undervejs) m. semispinalis capit...

Se

...

Aa-2-193 / 27-8

Præparatet set forfra. trommehulens lateralvæg er fjernet og canalis facialis mejslet fri m. tensor tympani (lille gr...

Se

...

Aa-2-203 / 27-9

Præparatet viser højre halvdel af hovedet. Gl. paro-tidea og den bageste del af ramus mandibulae med tilhæftningen af mm. ...

Se

...

Aa-2-205 / 27-10

Præparatets forside. Højre halvdel. Muskler. m. pterygoideus lateralis (2 sorte mærker) m. pterygoideus medialis (...

Se

...

Aa-2-207 / 27-11

Præparatet viser et segment af hovedets midterste 1/3. Øverste horisontalsnit ligger over det ydre øre, nederste horison...

Se