e-Atlas / skab 25:

12 Præparater

...

Aa-2-5 / 25-1

Hovedets og halsens regioner (lateralsiden). Regio epicranii. bemærk: m. occipitofrontalis med galea aponeu-rotica, vent...

Se

...

Aa-2-3 / 25-2

Hovedets og halsens regioner (lateralsiden). Regio temporalis a. temporalis superficialis (rød ring) bemærk lagdeling...

Se

...

Aa-2-10 / 25-3

m. temporalis (rødt mærke) m. pterygoideus lateralis (grønt mærke) m. stylohyoideus (orange mærke) a. carotis int...

Se

...

Aa-2-79 / 25-4

Lateralsiden. m. masseter (superficielle del) (grønt mærke) m. masseter (profunde del) (rødt mærke) m. sternocleidoma...

Se

...

Aa-2-2 / 25-5

Lateralsiden. m. sternocleidomastoideus (gult mærke) m. splenius capitis (blåt mærke) m. masseter (orange mærke) m...

Se

...

Aa-2-1 / 25-6

Lateralsiden. m. orbicularis oculi (rødt mærke) m. levator labii superioris og m. levator labii superioris alaeque na...

Se

...

Ab-1-15 / 25-10

Larynx. Forfra: lig. cricothyreoideum (medium) (orange mærke) 1. trachealring (rød tråd) cornu minus ossis hyo...

Se

...

Aa-1-148 / 25-11

Præparatets medialside. m. temporalis (rødt mærke) m. pterygoideus lat., øvre hoved (NB: insertion i discus articular...

Se

Aa-2-74 / 25-12

Lateralsiden. m. masseter (rødt mærke) m. temporalis (sort mærke) m. pterygoideus lat. (2 hvide mærker) m. pterygo...

Se

...

Aa-2-128 / 25-13

Præparatets for- og lateralside. Muskler. m. buccinator (grønt mærke) m. masseter (tilhæftning) (blåt og rødt mærke) ...

Se

...

Ab-2-25 / 25-14

Bagsiden viser en dissektion er knæhasen, fossa poplitea. Det er en vigtig region med veldefinerede grænser. til siderne be...

Se

...

Ab-1-55 / 25-16

Præparatet set oppefra. diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker) bemærk diaphragmakuplernes form, størrel...

Se