e-Atlas / skab 24:

17 Præparater

...

Aa-2-70 / 24-1

Præparatets højre side Bemærk: afgrænsningen af parotidealogen Muskler. m. sternocleidomastoideus (rødt og blåt mærke...

Se

...

Aa-2-66 / 24-2

Højre side. Muskler. m. mylohyoideus (2 blå mærker) m. digastricus, venter ant. (rødt mærke) m. omohyoideus (rødt ...

Se

...

Aa-2-93 / 24-3

Præparatets bagside. Højre side. m. sternocleidomastoideus (grønt og rødt mærke) m. splenius capitis (2 grønne mærker...

Se

...

Aa-1-64 / 24-4

Præparatet set bagfra. m. masseter (grønt og hvidt mærke) m. buccinator (hvidt og rødt mærke) m. genioglossus (gult m...

Se

...

Aa-2-109 / 24-5

Præparatets set ovenfra. Muskler. m. orbicularis oris (2 hvide mærker) m. depressor labii inf. (1 hvidt mærke) mod...

Se

...

Aa-2-142 / 24-6

Præparatet set bagfra. m. sternocleidomastoideus, superficielle del (caput sternale) (rødt mærke) m. sternocleidomast...

Se

...

Ab-1-26 / 24-8

[Tilbage] Frontalsnit igennem larynx. Snitflader. os hyoideus (blå ring) lamina cartilaginis thyreoideae (...

Se

...

Aa-2-6 / 24-9

Lateralsiden. m. semispinalis capitis (rødt mærke) m. splenius capitis (sort mærke) m. levator scapulae (grønne mærke...

Se

...

Aa-2-4 / 24-10

Lateralsiden. m. sternocleidomastoideus (gult mærke) m. masseter (blåt mærke i den superficielle og den profunde del). ...

Se

...

Aa-2-71 / 24-11

Præparatets lateralside. Muskler. m. masseter (rødt mærke) m. zygomaticus major major major (blåt mærke) m. sterno...

Se

...

Aa-1-142 / 24-12

Præparatet set nedefra. m. trapezius (grønt mærke) m. splenius capitis (hvidt mærke) m. semispinalis capitis (gult mæ...

Se

...

Aa-1-38 / 24-13

Præparatet set nedefra. Regio temporalis. cutis (ikke markeret) subcutis (rødt mærke) galea aponeurotica (gult mær...

Se

...

Aa-2-30 / 24-14

Præparatets forside. m. mylohyoideus (gult mærke) m. digastricus, venter ant. (blåt mærke) m. sternohyoideus (2 r...

Se

...

Aa-1-43 / 24-15

Præparatets venstre side. Muskler. m. rectus sup. (gult mærke) m. rectus med. (rødt mærke) m. rectus inf. (rødt mæ...

Se

...

Aa-2-58 / 24-16

Præparatets forside. Muskler. m. rectus med. (hvidt mærke) m. rectus sup. (gult mærke) m. rectus lat. (sort mærke)...

Se

...

Aa-2-88 / 24-17

Lateralsiden. Muskler. m. orbicularis oculi (sorte mærker) m. levator labii sup. (blå mærker) m. nasalis, pars tra...

Se

...

Aa-2-60 / 24-18

Præparatet set forfra. Orbita (venstre side). m. obliquus sup. (blåt mærke) m. rectus sup. (rødt mærke) m. rectus ...

Se