e-Atlas / skab 23:

20 Præparater

...

Aa-1-133 / 23-1

Præparatets medialside. falx cerebri (2 røde mærker) sinus sagittalis sup. (fortsætter her i sinus transversus sin.) ...

Se

...

Aa-1-135 / 23-2

Præparatet set bagfra. m. masseter, superfic. hoved (sort og blåt mærke) m. masseter, prof. hoved (sort og grønt mærke) ...

Se

...

Aa-1-16 / 23-3

Medialsiden. m. pterygoideus lat.'s øvre hoved (1 gult mærke) a. pterygoideus lat.'s nedre hoved (2 gule mærker) m. p...

Se

...

Aa-2-80 / 23-4

Præparatets lateralside. Kar. de fleste arterier er afmærket med 2 ringe, hvoraf den ene altid er rød a. carotis c...

Se

Ab-2-23 / 23-6

Sagittalsnit gennem øvre del af columna vertebralis. Præparatet set lateralt fra. a. vertebralis (rød sonde og røde ring...

Se

...

Ab-1-42 / 23-7

Præparatets bagside. lig. flava (2 gule mærker) lig. nuchae (rød bøjle) ledkapsel (1 grønt mærke) bemærk de åbnede...

Se

...

Aa-1-78 / 23-8

Præparatets forside. subcutant bindevæv superficielt for musklen (blåt mærke) m. orbicularis oculi (NB: ligger i subcuti...

Se

...

Aa-2-105 / 23-9

Præparatets forside. til venstre ses auricula med hud helix (4 hvide mærker) antihelix (2 grå mærker) scapha (foss...

Se

...

Aa-2-124 / 23-10

Præparatet set forfra. m. temporalis (mærke i hver tilhæftningssnip) (sorte mærker) m. masseter (sort og rødt mærke) ...

Se

...

Aa-2-154 / 23-11

Præparatet set lateralt fra. platysma (gult mærke) m. sternocleidomastoideus (blåt mærke) m. masseter superfic. ho...

Se

...

Aa-1-107 / 23-12

Bagsiden. m. sternocleidomastoideus (grønt og gult mærke) m. splenius capitis (hvidt og gråt mærke) m. digastricus, v...

Se

...

Aa-1-108 / 23-13

Præparatets bagside. m. temporalis (sort og gråt mærke) m. masseter (sort og blåt mærke) m. pterygoideus lat. (sort o...

Se

...

Aa-2-52 / 23-14

Præparaternes medialside. fra højre mod venstre ses: gl. parotidea gl. submandibularis gl. sublingualis Gl. par...

Se

...

Aa-2-78 / 23-15

Lateralsiden. m. orbicularis oculi (gult mærke) m. levator labii sup., alaeque nasi (blåt mærke) m. levator labii sup...

Se

...

Aa-2-137 / 23-16

Præparatet set nedefra. Muskler. m. transversus menti (sort mærke) m. depressor labii inf. dxt. (2 gule mærker) m....

Se

...

Aa-1-70 / 23-17

Venstre side. Cavitas cranii. falx cerebri (hvid bøjle) tentorium cerebelli (brun bøjle) falx cerebelli (grå bøjle...

Se

...

Aa-1-120 / 23-18

Bagsiden. Muskler. m. masseter profunde del (blåt mærke) superficielle del (sort mærke) m. pterygoideus lat. ...

Se

...

Aa-1-66 / 23-19

Præparatet set forfra. m. orbicularis oculi (røde mærker) m. levator labii sup. caput zygomaticum (2 røde mærker) ...

Se

...

Aa-1-68 / 23-20

Præparatet set nedefra. m. pterygoideus med. (hvidt mærke) m. stylopharyngeus (blå ring) med n. glossopharyngeus m. s...

Se

...

Aa-2-9 / 23-21

Lateralsiden. m. splenius capitis (gult mærke) m. splenius cervicis (nedenfor) m. levator scapulae (grønt mærke) m...

Se