e-Atlas / skab 22:

20 Præparater

...

Aa-1-76 / 22-1

Præparatets medialside. Kar. a. ophthalmica (bagtil) (stor rød ring) fortsættelsen af a. ophthalmica (2 små røde ring...

Se

...

Aa-2-14 / 22-2

Lateralsiden. m. levator labii superioris, alaeque nasi (1 gult mærke) m. levator labii superioris (2 blå mærker) m. ...

Se

...

Aa-1-134 / 22-3

Præparatet set forfra. m. levator palpebrae sup. (hvid bøjle) m. obliquus oculi sup. (gul bøjle) m. rectus oculi sup....

Se

...

Aa-2-132 / 22-4

Præparatets lateralside. Lagdelingen fra højre. cutis (hvidt mærke) subcutis (gult mærke) galea aponeurotica (grøn...

Se

...

Aa-2-125 / 22-5

Præparatet set bagfra. m. pterygoideus lat. (2 grå mærker) m. pterygoideus med. (sort og hvidt mærke) n. alveolaris i...

Se

...

Aa-1-105 / 22-6

Præparatets bagside. cauda helicis (gråt mærke) spina helicis (hvidt mærke) lamina tragi (2 hvide mærker) cartilag...

Se

...

Aa-2-122 / 22-7

Præparatets bagside. m. levator palpebrae sup. (blåt mærke) m. rectus sup. (gult mærke) m. rectus lat. (rødt mærke) ...

Se

...

Ab-1-41 / 22-8

Præparatets forside. plexus cervicalis (gule ringe) plexus brachialis (grå ringe) truncus sympathicus sin. (rød ring)...

Se

Ab-1-38 / 22-9

Sagittalsnit gennem øvre del af columna vertebralis. Præparatet set medialt fra. fovea articularis sup. atlantis (sort m...

Se

...

Ab-1-17 / 22-10

Larynx. Forfra: lig hyothyreoideum medium (orange mærke) lig. cricothyreoideum (medium) (gult mærke) linea obl...

Se

...

Aa-2-108 / 22-12

Præparatets forside. m. temporalis (gråt og sort mærke) m. masseter (blåt og sort mærke) m. pterygoideus lat. (nedre ...

Se

...

Aa-2-107 / 22-13

Forsiden. m. temporalis (rødt og hvidt mærke) m. pterygoideus lat. (2 gule mærker) m. pterygoideus med. (gråt og gult...

Se

...

Aa-1-155 / 22-14

Præparatet set medialt fra. m. masseter (sort og grønt mærke) m. temporalis (1 hvidt mærke i hver insertionssnip) m. ...

Se

...

Aa-1-71 / 22-15

 akken. m. rectus capitis lat. (blåt mærke) m. obliquus capitis sup. (gult mærke) m. obliquus capitis inf. (...

Se

...

Aa-2-138 / 22-16

Præparatet set oppefra. Muskler. m. genioglossus sin. (hvidt mærke) m. hyoglossus sin. (gråt mærke) m. styloglossu...

Se

...

Aa-1-72 / 22-17

Medialsiden. Orbita. m. rectus oculi med. (2 røde mærker) m. rectus oculi inf. (2 gule mærker) m. rectus oculi sup...

Se

...

Aa-1-9 / 22-18

Medialsiden. m. tensor veli palatini (grønt mærke) m. levator veli palatini (gult mærke) tuba auditoria (audititiva) ...

Se

...

Aa-1-69 / 22-19

Præparatet set oppefra. Højre side. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (lille rødt mærke) m. pterygoideus lat. (nedre ...

Se

...

Aa-1-67 / 22-20

Præparatet set bagfra. bemærk logerne til henholdsvis gl. parotidea og gl. submaxillaris m. masseter (grønt mærke) ...

Se

...

Aa-2-119 / 22-21

Forsiden. Muskler. m. temporalis svarende til reg. temporalis (sort og rødt mærke) svarende til reg. infratemporal...

Se