e-Atlas / skab 21:

17 Præparater

...

Aa-2-92 / 21-1

Præparatets forside. Højre side. sinus transversus dxt. (fra confluens sinuum) (rød sonde) sinus transversus sin. (bl...

Se

...

Aa-2-65 / 21-2

Venstre side. Muskler. m. mylohyoideus (2 blå mærker) m. digastricus, venter ant. (rødt mærke) m. geniohyoideus (g...

Se

...

Aa-2-69 / 21-3

Præparatets venstre side Muskler. m. levator labii sup. (gult og blåt mærke) m. zygomaticus major major major (2 gule...

Se

...

Ab-1-27 / 21-5

[Tilbage] Mediansnit gennem larynx. Snitflader. m. arytaenoideus transversus (2 røde mærker) m. vocalis (o...

Se

...

Aa-2-141 / 21-6

Præparatet set forfra. m. sternocleidomastoideus (rødt mærke) m. digastricus, venter post. (grønt mærke) m. stylohyoi...

Se

...

Aa-1-110 / 21-7

Præparatet set nedefra. m. depressor anguli oris (gråt mærke) NB: platysma (hvidt mærke) m. digastricus, venter ant. ...

Se

...

Aa-1-63 / 21-8

Præparatet set forfra. m. mentalis (rødt mærke) m. quadratus labii inf. (gult mærke) m. depressor anguli oris (blåt m...

Se

...

Aa-2-72 / 21-9

Præparatets medialside. Muskler. m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (2 røde mærker) m. pterygoideus lat. (nedre hoved)...

Se

...

Aa-1-5 / 21-10

Medialsiden. m. sternocleidomastoideus (gult mærke) m. masseter (blåt mærke) m. pterygoideus lat. (rødt mærke) m. ...

Se

...

Aa-1-6 / 21-11

Medialsiden. atlas (arcus post.) (grønt mærke) m. semispinalis capitis (rød ring) m. splenius capitis (sort ring) ...

Se

...

Aa-1-44 / 21-12

 Muskler. m. rectus med. (rødt mærke) m. rectus inf. (grønt mærke) m. rectus lat. (gennemskåret) (gråt mærke...

Se

...

Aa-2-31 / 21-13

Muskler. m. mylohyoideus (gult mærke) m. geniohyoideus dxt. (grønt mærke) m. genioglossus dxt. (udspring) (blåt m...

Se

...

Aa-1-37 / 21-14

Præparatet set oppefra. Regio epicranii. Højre side. knogle (grønt mærke) (herfra følger lagdelingen) periost (rød...

Se

...

Aa-1-141 / 21-15

Præparatet set oppefra. m. trapezius (grønt mærke) m. splenius capitis (hvidt mærke) m. semispinalis capitis (gult mæ...

Se

...

Aa-2-59 / 21-16

Svælgpræparat set bagfra og fra venstre. Cavitas cranii. n. opticus dxt. (grønt mærke) n. oculomotorius dxt. (hvidt m...

Se

...

Aa-1-88 / 21-17

Medialsiden. Muskler. m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. styloglossus (brun bøjle) m. stylopharyngeus (grå bøjle...

Se

...

Aa-2-57 / 21-18

Præparatets bagside. Muskler. m. levator veli palatini (1 blåt mærke) m. tensor veli palatini (hvid bøjle, ses under ...

Se