e-Atlas / skab 20:

14 Præparater

...

Aa-2-11 / 20-1

Venstre side. Cavitas cranii. bemærk: falx cerebri, tentorium cerebelli samt diafragma sellae med infundibulum hypoph...

Se

...

Aa-1-1 / 20-2

Medialsiden Rude i concha nasalis inf. I ruden ses gul sonde visende ductus nasolacrimalis. De øvrige conchae er fjernet...

Se

...

Aa-1-2 / 20-3

Medialsiden sinus sagittalis sup. (sort sonde) bemærk: granulationes arachnoidales sinus sagittalis inf. (grøn sonde)...

Se

...

Aa-1-3 / 20-4

Medialsiden m. buccinator (blåt mærke) m. constrictor pharyngis sup. (2 orange mærker) bageste svælgvæg (muskulatur) ...

Se

...

Aa-1-4 / 20-5

Medialsiden m. pterygoideus med. (rødt mærke) m. pterygoideus lat. (hvidt mærke) m. tensor veli palatini (grønt mærke...

Se

...

Aa-1-75 / 20-6

Medialsiden. m. pterygoideus med. (2 røde mærker) m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 hvidt mærke) m. pterygoideus la...

Se

...

Aa-1-126 / 20-7

Bagfra. Ingen tekstbeskrivelse. Præparatets medialside. Muskler. m. pterygoideus med. (blåt og hvidt mærke) ...

Se

...

Aa-1-57 / 20-8

Ingen tekstbeskrivelse Medialsiden. m. masseter (rødt mærke) m. temporalis (blåt mærke) (NB: insertionssenen med ...

Se

...

Aa-2-143 / 20-9

Præparatets lateralside. m. orbicularis oris (gråt mærke) m. depressor anguli oris (hvidt mærke) m. buccinator (rødt ...

Se

...

Ab-1-28 / 20-11

[Tilbage] Larynx skelet. Set forfra. os hyoideum (øverst) bemærk: cornua cartilago epiglottica carti...

Se

...

Ab-1-16 / 20-12

Larynx skelet. Forfra: cornu majus ossis hyoidei (rød ring) cornu minus ossis hyoidei (grøn ring) cornu sup. c...

Se

...

Ab-1-25 / 20-13

[Tilbage] Larynx' skelet og membraner. Forside og venstre side: cornu majus ossis hyoidei (grøn ring) corn...

Se

...

Ab-2-37 / 20-14

Præparatets for- og lateralside. m. rectus abdominis (sort mærke) vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke) ...

Se

...

Ab-2-24 / 20-15

Articulatio genus sin. (homo). Forsiden. lig. cruciatum ant. (1 blår mærke) lig. cruciatum post. (2 blå mærker) li...

Se