e-Atlas / skab 19:

20 Præparater

...

Aa-1-109 / 19-1

Præparatet set bagfra. m. temporalis (sort og blåt mærke) m. masseter (sort og gråt mærke) m. pterygoideus lat. (sort...

Se

...

Aa-2-116 / 19-2

Muskler. m. occipitofrontalis, venter frontalis (2 blå mærker) m. orbicularis oculi (laterale del) (2 grønne mærker) ...

Se

...

Aa-1-132 / 19-3

Snit gennem overkæbe med og uden tænder. m. orbicularis oris og m. buccinator (hvid bøjle) bemærk disse musklers relatio...

Se

...

Aa-1-117 / 19-4

Præparatet set bagfra. Muskler. venter frontalis (hvidt mærke) m. corrugator supercilii (grønt mærke) m. orbicular...

Se

...

Aa-1-166 / 19-5

Øjenpræparater visende fascia Tenoni. på det venstre præparat er fascien delvis fjernet og svarende til det røde folie f...

Se

...

Aa-1-48 / 19-6

Halssnit. m. cricoarytaenoideus post. (gult mærke) m. thyroarytaenoideus ext. og int. (rødt mærke) m. constrictor pha...

Se

...

Aa-1-49 / 19-7

Halssnit. m. sternocleidomastoideus (sort mærke) m. trapezius (hvidt mærke) m. sternohyoideus (blåt mærke) m. thyr...

Se

...

Aa-1-124 / 19-8

Præparatets for- og medialside. Muskler. m. styloglossus (gult mærke) m. stylopharyngeus (grønt mærke) m. stylohyo...

Se

...

Aa-1-111 / 19-9

Præparatet set bagfra. m. temoralis (2 blå mærker) m. levator palpebrae sup. (sort mærke) m. obliquus oculi sup. (hvi...

Se

...

Ab-1-63 / 19-10

Præparat med farvede halsfascier. fascia colli lamina superficialis (røde bøjler) lamina media (gule bøjler) lamin...

Se

...

Aa-1-92 / 19-11

...

Se

...

Aa-1-152 / 19-12

m. trapezius (rødt mærke) m. splenius capitis (gult mærke) m. semispinalis capitis (blåt mærke) m. semispinalis cervi...

Se

...

Aa-2-144 / 19-13

m. tensor veli palatini (grønt mærke) m. levator veli palatini (rødt mærke) fascia pharyngobasilaris (svarende til reces...

Se

...

Aa-1-50 / 19-18

Halssnit svarende til 5. vert. cerv. (set fra oven). lamina superfic. fasciae cervicalis (venstre side) (røde bøjler)...

Se

...

Ab-1-84 / 19-19

Præparatet viser et horisontalsnit gennem 5. halshvirvel. lig. nuchae (2 grønne mærker) vertebra cervicalis nr. 5: ...

Se

...

Aa-1-196 / 19-20

Præparatet viser en dissektion af organon auditus med omgivelser. På auricula er huden fjernet over den brune tråd. I den y...

Se

...

Dem-173 / 19-21

Præparaterne D 173, D 174 og D 175 viser tre horisontale snit gennem brysthulen i forskellig højde. A'et på den sorte...

Se

...

Dem-175 / 19-22

Præparaterne D 173, D 174 og D 175 viser tre horisontale snit gennem brysthulen i forskellig højde. A'et på den sorte...

Se

...

Dem-174 / 19-22

Præparaterne D 173, D 174 og D 175 viser tre horisontale snit gennem brysthulen i forskellig højde. A'et på den sorte...

Se

...

Aa-2-82 / 19-24

A. carotis ex. med grene. a. carotis com. (2 røde ringe) glomus caroticum (sort ring) a. carotis int. (rød og sort ri...

Se