e-Atlas / skab 16:

22 Præparater

...

Aa-2-85 / 16-1

Mimiske ansigtsmuskler. m. mentalis (blåt mærke) m. depressor labii inf. (sort mærke) platysma (2 grå mærker) m. o...

Se

...

Aa-2-83 / 16-2

Mimiske ansigtsmuskler set bagfra. m. mentalis (grønt mærke) m. depressor labii inf. (2 gule mærker) m. orbicularis o...

Se

...

Aa-2-127 / 16-3

m. occipitofrontalis, venter frontalis (2 røde mærker) m. corrugator supercilii (blåt mærke) m. procerus (grønt mærke) ...

Se

...

Aa-2-96 / 16-4

Muskler: m. depressor anguli oris (2 blå mærker) m. depressor labii inf. (2 grønne mærker) m. orbicularis oris (2 rød...

Se

...

Aa-1-52 / 16-5

Mimiske ansigtsmuskler: venter frontalis af m. occipitofrontalis (2 blå mærker) m. procerus (gult mærke) m. corrugato...

Se

...

Aa-2-87 / 16-6

Muskler. m. occipitofrontalis sin., venter frontalis (sort mærke) m. corrugator supercilii sin. (grønt mærke) m. ...

Se

...

Aa-2-130 / 16-7

Bemærk: slimhinden på læber og kinder er bevaret svarende til vestibulum oris’ udstrækning Muskler. m. transversus me...

Se

...

Aa-2-86 / 16-8

Muskler. m. corrugator supercilii (rødt mærke) m. levator labii superioris (blåt mærke) m. levator anguli oris (orang...

Se

...

Aa-1-56 / 16-9

Muskler. m. orbicularis oris er næsten helt fjernet, kirtler og slimhinde ses musculofibrøse knude (stort gult mærke)...

Se

...

Aa-1-169 / 16-10

Muskler. m. orbicularis oculi, pars orbitalis (2 røde mærker) m. levator labii sup. caput angulare (2 blå mærker) ...

Se

...

Aa-1-74 / 16-11

bemærk: i venstre side er m. buccinator og pars buccopharyngea fjernet sammen med raphe pterygomandibularis, herved blotlæg...

Se

...

Aa-1-55 / 16-12

Muskler. m. orbicularis oris (2 grønne mærker) m. levator labii sup. caput angulare (rødt mærke) caput infraorbita...

Se

...

Aa-1-160 / 16-13

Muskler. venter occipitalis (gult mærke) m. semispinalis capitis (blåt mærke) m. rectus capitis post. major (afmærket...

Se

...

Ab-1-37 / 16-13

Præparatet set forfra. lig. longitudinale ant. (gråt mærke) lig. capituli costae radiatum (blå mærker) lig. capituli ...

Se

...

Aa-2-95 / 16-14

Præparatets bagside. venter occipitalis (grønt mærke) m. trapezius (blåt mærke) m. sternocleidomastoideus (grønt og r...

Se

...

Aa-2-98 / 16-15

m. orbicularis oris (2 blå mærker) m. levator labii sup., alaeque nasi (rødt og grønt mærke) m.levator labii superioris ...

Se

...

Aa-2-129 / 16-16

m. occipitofrontalis, venter frontalis (2 grønne mærker) m. corrugator supercilii (gråt mærke) m. orbicularis oculi p...

Se

...

Aa-1-181 / 16-17

galea aponeurotica (lille grønt mærke) subcutis (røde bøjler) cutis (blå bøjle) lig. nuchae (sort mærke) (m. trape...

Se

...

Aa-1-182 / 16-18

galea aponeurotica (gult mærke) lig. nuchae (rødt mærke) lamina superficialis fasciae cervicalis (blåt mærke) m. ster...

Se

...

Aa-1-192 / 16-19

Theca. Muskler. venter frontalis (opadtil) (gråt mærke) m. auricularis sup. (sort mærke) venter occipitalis (nedad...

Se

...

Dem-138 / 16-20

Frontalsnit umiddelbart bag proc. mastoideus. Muskler. m. occipitofrontalis, venter occipitalis (rødt og sort mærke) ...

Se

...

Dem-125 / 16-21

Muskler. venter frontalis (grønt mærke) venter occipitalis (blåt mærke) Nerver. n. supraorbitalis (små røde ringe)...

Se