e-Atlas / skab 15:

46 Præparater

...

Dem-9 / 15-0

Præparaternes lateralside. Nerver. n. facialis sin. (rød og gul ring) n. vagus sin. (sort ring) n. accessorius sin...

Se

...

Dem-10 / 15-1

...

Se

...

Dem-11 / 15-2

...

Se

...

Dem-18 / 15-3

Præparatet set medialt og bagfra. m. pterygoideus lat., øvre hoved (gult mærke) m. pterygoideus lat., nedre hoved (grønt...

Se

...

Dem-21 / 15-4

...

Se

...

Dem-28 / 15-5

Præparatets underside. m. rectus oculi med. (rødt mærke) m. rectus oculi inf. (gult mærke) m. rectus oculi lat. (grøn...

Se

...

Dem-29 / 15-6

...

Se

...

Dem-30 / 15-7

Præparatet set bagfra. bemærk: papillae vallatae papillae fungiformes folliculi linguales epiglottis aditus ...

Se

...

Dem-35 / 15-8

...

Se

...

Dem-36 / 15-9

Præparatet set medialt fra. m. semispinalis capitis (hvide mærker) n. occipitalis major (gul farve) Præparatet se...

Se

...

Dem-37 / 15-10

...

Se

...

Dem-38 / 15-11

Bagsiden (orbita). m. obliquus oculi sup. (gråt mærke) m. rectus oculi sup. (hvidt mærke) m. rectus oculi lat. (rødt ...

Se

...

Dem-39 / 15-12

Forsiden. venter frontalis (2 gule mærker) m. procerus (hvidt mærke) m. orbicularis oculi pars orbitalis (2 sorte ...

Se

...

Dem-40 / 15-13

Præparatets forside. Muskler. m. rectus capitis posterior major (rødt mærke) m. obliquus capitis inf. (gult mærke) ...

Se

...

Dem-41 / 15-14

...

Se

...

Dem-8 / 15-15

...

Se

...

Dem-49 / 15-16

...

Se

...

Dem-42 / 15-17

...

Se

...

Dem-43 / 15-18

Præparatet set forfra. m. longus colli (gråt mærke) m. longus capitis (sort mærke) m. digastricus, venter post. (gult...

Se

...

Dem-54 / 15-19

Præparatets bagside. vallecula epiglottica (blåt mærke) plica glossoepiglottica lateralis (brun bøjle) en særlig stor...

Se

...

Dem-44 / 15-20

Præparatet set forfra. venter frontalis (grønt mærke) n. orbicularis oculi pars orbitalis (gule mærker) pars palpe...

Se

...

Dem-45 / 15-21

Præparatet set forfra. m. levator scapulae (blåt mærke) m. longissimus capitis (hvidt og gråt mærke) m. scalenus post...

Se

...

Dem-46 / 15-22

...

Se

...

Dem-48 / 15-23

Columna cervicalis med nakkemuskler (kranieknoglerne er fjernet). Præparatet set bagfra. Muskler. m. splenius capi...

Se

...

Dem-55 / 15-24

Præparatet set forfra. venter frontalis (sort mærke) m. levator labii sup., caput angulare (hvidt mærke) m. obliquus ...

Se

...

Dem-57 / 15-25

Præparatet set bagfra. folia linguae (blå indramning) papilla vallata (grå indramning) cornu minus sin. (gråt mærke) ...

Se

...

Dem-61 / 15-26

Præparatet set bagfra. corpus adiposum laryngis dxt. (gult mærke) papilla vallata (grøn ring) den forreste del af val...

Se

...

Dem-63 / 15-27

Præparatet set bagfra. venstre del af larynx er trukket lateralt lamina sin. cartilaginis thyreoideae (2 sorte mærker) ...

Se

...

Dem-65 / 15-28

Præparatet set lateralt fra. A: arcus cartilaginis cricoideae (grønt mærke) lig cricothyreoideum (gul ring) cartil...

Se

...

Dem-66 / 15-29

...

Se

Dem-67 / 15-30

Præparatet set lateralt og bagfra. Muskler. m. digastricus, venter post. (stort blåt mærke) m. sternocleidomastoideus...

Se

...

Dem-68 / 15-31

Præparatet set bagfra. gl. thyreoidea lobus dxt. (stort grønt mærke) lobus sin. (stort blåt mærke) oesofagus (gul ...

Se

...

Dem-91 / 15-32

Bagsiden. Muskler. m. constrictor pharyngis sup. (grønt mærke) m. constrictor pharyngis med. (2 grønne mærker) m. ...

Se

...

Dem-85 / 15-33

...

Se

...

Dem-84 / 15-34

...

Se

...

Dem-80 / 15-35

...

Se

...

Dem-70 / 15-36

Præparatets venstre side. lamina sin. af cartilago thyroidea er næsten helt fjernet. øvre og nedre kant er markeret med ...

Se

...

Dem-71 / 15-37

Af hensyn til orienteringen bør præparatet først ses oppefra. lamina cartilaginis thyreoideae i venstre side er klappet ...

Se

...

Dem-81 / 15-38

...

Se

...

Dem-72 / 15-39

Præparatet set forfra. cornu majus ossis hyoidei (rødt og blåt mærke) cornu minus ossis hyoidei (gråt mærke) corpus o...

Se

...

Dem-73 / 15-40

...

Se

...

Dem-78 / 15-41

...

Se

...

Dem-190 / 15-42

Præparatet set gennem glassets låg: m. levator anguli oris (blåt mærke) m. zygomaticus major major minor (rødt mærke) ...

Se

...

Dem-128 / 15-43

Tungepræparat. Tungens overside. m. styloglossus (grøn bøjle) dorsum linguae pars presulcalis s. pars anterior (sort ...

Se

...

Dem-51 / 15-44

Præparatets lateralside. Muskler. m. quadratus labii inf. (2 gule mærker) m. depressor anguli oris (2 sorte mærker) ...

Se

...

Dem-123 / 15-45

Larynx' ydre muskler. Præparatet set forfra og lateralt fra. m. omohyoideus (klappet ud) (grønt mærke) m. sternohyoid...

Se