e-Atlas / skab 14:

17 Præparater

...

Dem-77 / 14-

Præparatet set forfra. Muskler. m. orbicularis oculi (rest) (røde mærker) m. levator labii sup. (1 hvidt og 1 blåt mæ...

Se

...

Dem-118 / 14-1

Præparatets lateralside. tuba auditoria s. auditiva (åbnet) (gråt mærke) m. tensor veli palatini (klappet op) (grønt og ...

Se

...

Dem-127 / 14-2

Ydre tungemuskler. Tungens overside. m. palatoglossus (hvid bøjle) dorsum linguae pars presulcalis s. pars anterior (...

Se

...

Dem-69 / 14-3

Præparatet set lateralt fra. Store præparat. Muskler. m. masseter superficielle del (sort og gult mærke) pro...

Se

...

Dem-139 / 14-4

I. Præparatets for- og lateralside. A: Muskler. m. pterygoideus med. (2 røde og 1 sort mærke) m. pterygoideus lat. ...

Se

...

Dem-177 / 14-4

Præparatets forside. venter frontalis (2 grønne mærker) m. levator labii sup., caput infraorbitale = m. levator labii ...

Se

...

Dem-100 / 14-6

Lungerne er drejet ca. 90 grader, så de mediale flader vender fremad. Højre lunge. pleuras afrivningsrand (mørkegrøn ...

Se

...

Dem-111 / 14-7

Præparatet set fra oven. cellulae mastoideae (tynd lyserød tråd) discus articularis (3 blå mærker) manubrium mallei (...

Se

...

Dem-171 / 14-8

...

Se

...

Dem-24 / 14-9

Præparatets bagside. Muskler. m. masseter (sort og grønt mærke) m. temporalis (gult mærke) m. pterygoideus lat., n...

Se

...

Dem-169 / 14-10

Præparatet viser telencephalon, der består af to hemispherer. hemisphererne adskilles af en dyb fure (sulcus longitudina...

Se

...

Dem-110 / 14-11

Præparatet set bagfra. a. cerebri post. (gule ringe) forgreninger fra a. cerebri post. (brune ringe) grene fra a. cer...

Se

K-14 / 14-12

Hals og thorax. m. pectoralis major sin. (klappet op) (gråt mærke) (bemærk strukturerne i axillen) n. ulnaris dxt. (g...

Se

...

K-15 / 14-13

Abe dissekeret bagfra. Aben drejer hovedet kraftigt til højre. Hals. n. sternocleidomastoideus (grønt og rødt mærke) ...

Se

...

Dem-135 / 14-15

Præparatets forside (regio cubiti ant.). Forsiden af albueregionen, albuebøjningen, fossa cubiti er dissekeret. Den afgr...

Se

...

Dem-158 / 14-16

Præparatet set bagfra. Muskler. m. temporalis (markeret både i regio temporalis og fossa infratemporalis) (gule mærke...

Se

...

Dem-99 / 14-17

Højre lunge set medialt fra. bemærk fissurerne skærer sig dybt ind i lungen (rød sonde) hilus pulmonalis dxt. (grøn tråd...

Se