e-Atlas / skab 11:

9 Præparater

...

Db-29 / 11-3

Tungens lymfekar. apicale kar      -> lymfenodi submentales og juguloomohyoidei (røde tråde)...

Se

...

Db-8 / 11-4

Lymfemodel (cranium). Lateralsiden. nodi lymphatici occipitales (grå farve) nodi lymphatici retroauriculares (bl...

Se

...

Db-12 / 11-5

Medialt fra. Alle arteriegrene nævnes. De, der ikke er vist, markeres med ) efter navnet. a. thyreoidea sup. r. st...

Se

...

Db-40 / 11-6

Venemodellen. Sammenligning mellem vener og arterier. v. jugularis int. svarer i sin begyndelse til a. carotis int. o...

Se

...

Db-32 / 11-7

A. ophthalmica (o) a. centralis retinae (orange ring) a. lacrimalis (blå ring) a. ciliaris post. (lysegrøn ring) a...

Se

...

Db-41 / 11-8

Model af mundbunden. Muskler. m. mylohyoideus (m) m. digastricus (d) m. geniohyoideus (1 hvidt mærke) m. geniog...

Se

...

Db-9 / 11-9

Hjernestammen med motoriske hjernenervekerner (model). n. oculomotorius (røde tråde) n. trochlearis (orange tråd) ...

Se

...

Db-10 / 11-10

Hjernestammen med sensitive hjernenervekerner (terminalkerner). nucl. n. trigemini (sort) a) nucl. tractus mesensepha...

Se

...

Db-31 / 11-12

Motoriske hjernenervekerner. parasympatiske kerner: 3, 7, 9, 10 (blå) Alm. som eff. kerner: 3, 4, 6, 12 (gule) Spec. ...

Se