e-Atlas / bord 1:

14 Præparater

...

Ab-2-5 / Fritstående

Bugorganer (set forfra). lig. falciforme (gul bøjle) lig. teres hepatis (2 gule mærker) "galdeblærestedet" (grøn bøjl...

Se

...

Ab-2-7 / Detailpræparat 26-4

Bugorganer (set bagfra). (aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet Hepa...

Se

...

Aa-2-15 / Fritstående

N. facialis og facialisinnerveret muskulatur. truncus temporofacialis (rødt mærke) truncus cervicofacialis (gult mærk...

Se

...

Aa-1-17 / Fritstående

Medialside. Hoved og canalis vertebralis. n. opticus (rødt mærke) a. carotis int. (blå sonde) fossa hypophyseos (g...

Se

...

Ab-1-18 / Fritstående

Fritstående Thorax og nederste del af halsen Forsiden: m. longus capitis (orange mærke) m. longus colli (grønt mæ...

Se

...

Ab-2-20 / Fritstående

Pelvis og femur (humant). Regio glutea. m. gluteus maximus (sort mærke) musklen er skåret igennem og klappet til side...

Se

...

Ab-1-21 / Fritstående

Thorax. Bagsiden: diafragma (orange mærke) m. multifidus (orange mærke) mm. semispinalis cervicis (grønt mærke...

Se

...

Ab-1-36 / Fritstående

Overekstremitet med skulderbælte (humant). Axillen. a. axillaris (rød sonde) fasiculus lat. (gult mærke) fasiculus...

Se

...

Ab-1-80 / Fritstående

Håndens volarside. Kar. r. volaris profundus a. ulnaris (rød og hvid ring) arcus volaris superficialis (rød og gul ri...

Se

...

Aa-2-168 / Fritstående

Forfra. Cavitas cranii. chiasma opticum (gult mærke) n. opticus (gul ring) n. oculomotorius (grøn ring) tractus...

Se

...

Aa-2-169 / Fritstående

Bagfra. Hoved og hals. m. occipitofrontalis, venter occipitalis (gult mærke) m. sternocleidomastoideus (blåt mærke) ...

Se

...

Aa-1-203 / Fritstående

Præparatet viser muskler på hoved, hals, øverste del af thorax og ryg. Derudover er der lagt vægt på en afmærkning af halse...

Se

...

Dem-204 / Fritstående

Medialfladen: Fladen er fremkommet efter et midtsagittalsnit gennem den nederste del af cavitas abdominalis sive abdomin...

Se

...

Dem-205 / Fritstående

Sagittalsnit gennem bækkenet nær midtlinien. Præparatets medialside viser en dissektion er bækkenvæggen med kar og nerve...

Se