e-Atlas / væg:

15 Præparater

...

K-1 / Væg 2

panniculus carnosus (2 blå mærker) n. facialis (gul ring) ...

Se

...

K-2 / Væg 2

fascia masseterica (sort mærke) panniculus carnosus (2 blå mærker) m. zygomaticus major major (2 gule mærker) m. bucc...

Se

...

K-3 / Væg 2

fascia masseterica (sort mærke) m. masseter superfic. del) (blåt mærke) m. masseter (prof. del) (grønt mærke) pannicu...

Se

...

K-4 / Væg 2

m. masseter (blåt mærke) m. buccinator (rødt mærke) n. facialis (gule ringe) n. buccinatorius (markeret 2 steder) (so...

Se

...

K-5 / Væg 2

Muskler. m. temporalis (grønt mærke) m. masseter (blåt mærke) m. pterygoideus lat. (gule mærker) m. pterygoideus m...

Se

...

K-6 / Væg 2

m. masseter (blåt mærke) m. buccinator (rødt mærke) m. pterygoideus med. (sort mærke) m. pterygoideus lat., øvre og n...

Se

...

K-7 / Væg 2

m. hyoglossus (blåt mærke) m. longitudinalis inf. (1 rødt mærke) n. hypoglossus (sort ring) n. lingualis (gul ring) ...

Se

...

K-8 / Væg 2

Frontalsnit af kalvehoved. m. masseter (blåt mærke) m. buccinator (rødt mærke) m. pterygoideus med. (sort mærke) m...

Se

...

K-9 / Væg 2

Lateralfladen. Muskler. m. buccinator (2 blå mærker) m. molaris (1 blåt mærke) m. masseter (grønt mærke) m. tem...

Se

...

K-10 / Væg 2

Lateralfladen. Muskler. m. masseter (2 grønne mærker) m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 grønt mærke) m. pterygoi...

Se

...

K-19 / Væg 2

Lateralside af kalvehoved. Muskler. a. temporalis (2 blå mærker) m. masseter (1 lille blåt mærke) m. buccinator (s...

Se

...

Db-46 / Væg i samme rum som bord 2

Præparatet viser en samling snit gennem tænderne i over- og underkæbe. Snittene tjener til at anskueliggøre pulpas udstr...

Se

...

Db-76 / Væg i samme rum som bord 2

Forenklet model af fordøjelseskanalen. Hovedet er skåret igennem forfra-bagtil og den øverste del er fjernet. 1a. ove...

Se

...

Ab-1-88 / Væg 2

Præparaterne omfatter 6 horisontalsnit gennem thorax og den øverste del af abdomen. Alle snit ses oppefra. Snit I. ...

Se

...

Ab-1-91 / Væg 1

Snitserie gennem nederste del af thorax og øverste del af abdomen. Serien omfatter 3 frontalsnit, I, II og III. S...

Se