e-Atlas / bord 2:

63 Præparater

Dem-74 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet set forfra. tuba uterina sin. er bøjet lateralt; ovarium dxt. er klappet lidt frem vesica urinaria (gråt m...

Se

Dem-75 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet er monteret i højre sideleje (d.v.s. højre leverlap vender nedad). Præparatets forside. Leveren. lobus ...

Se

Dem-76 / Bord 2 - Nederste hylde

Organerne set fra bagsiden. diaphragma (stort rødt og hvidt mærke) pleura (stort gråt mærke) lobus dxt. hepatis (stor...

Se

...

Dem-79 / Bord 2 - Øverste hylde

Præparatet set bagfra. venstre nyre (stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) venstre binyre (gult mærke...

Se

...

Dem-82 / Bord 2 - Øverste hylde

Set bagfra. ren sin. (1 stort grønt mærke) ureter sin. (grøn ring) aorta abdominalis (rød bøjle) aa. renales (røde...

Se

...

Dem-83 / Bord 2 - Øverste hylde

Ileocoecalstedet. på det øverste præparat er den mediale del af tarmvæggene fjernet, så slimhinden i ileum caecum og col...

Se

...

Dem-86 / Bord 2 - Øverste hylde

Præparatet viser venstre nyre, hvor sinus renalis er ryddet for indhold bortset fra det meste af calyces minores. en ...

Se

Dem-88 / Bord 2 - Nederste hylde

Genitalia masculina. Præparatets forside. vesica urinaria (2 blå mærker) prostata (er åbnet i midtlinien) (2 gule mær...

Se

Dem-89 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet set bagfra. det meste af vaginas bagvæg er fjernet vaginalslimhinden i vaginas forvæg (rødt og gult mærke) ...

Se

...

Dem-90 / Bord 2 - Øverste hylde

Præparatet set forfra. Viscera. venstre nyre (1 stort grønt mærke) højre nyre (2 store grønne mærker) bemærk capsu...

Se

...

Dem-93 / Bord 2 - Øverste hylde

Omentum majus. colon transversum (bag omentum majus) (røde mærker) bursa omentalis (nederste del af lille sæk) (grøn pil...

Se

...

Dem-94 / Bord 2 - Nederste hylde

Organblokkens stilling svarer til rygleje, med følgende undtagelser: Leveren er drejet mod højre, colon transversum ...

Se

Dem-95 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet set forfra. man ser en stor del af facies diaphragmatica. Bemærk: den karakteristiske "tegning" af lobuli på ...

Se

...

Dem-98 / Bord 2 - Øverste hylde

Milten facies diaphragmatica (hele den konvekse flade) (stort sort mærke øverst på fladen) Lagdeling. peritoneum (...

Se

Dem-113 / Bord 2 - Nederste hylde

Atrierne (den flade, der vender mod basis ventriculi) ostium atrioventriculare sin. (blå og hvid bøjle) NB: den glatt...

Se

...

Dem-116 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af armens led. endvidere har man bevaret enkelte muskler med forskellig funktion. Overarm...

Se

Dem-117 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af den forreste del af ansigtet i højre side. Præparatet set forfra (og lateralt fra)...

Se

...

Dem-121 / Bord 2 - Nederste hylde

  ...

Se

...

Dem-124 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet er en hel organblok, der viser de samlede organrelationer i thorax og abdomen. Abdomen er adskilt fra thorax ...

Se

...

Dem-129 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet er fremstillet med henblik på første trin og skal anskueliggøre relationerne mellem og indholdet i nogle af h...

Se

...

Dem-130 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet set forfra. hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke) fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke) g...

Se

...

Dem-131 / Bord 2 - Øverste hylde

Venstre nyre (ren sinister) nyrens forflade (2 hvide mærker) nyrens bagflade (2 grønne mærker) nyrens laterale konvek...

Se

...

Dem-132 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af n. trigeminus for første trin. Desuden er forløbet af a. occipitalis profundt for venter ...

Se

...

Dem-133 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af hovedets venstre halvdel. Ramus mandibulae med tyggemuskler, arcus zygomaticus, m. ste...

Se

...

Dem-134 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatets lateralside viser en dissektion af hovedets vener. I regio masseterica er der lavet en rude i m. masseter, og d...

Se

...

Dem-140 / Bord 2 - Øverste hylde

Larynx serie. Præparatet set forfra. cartilago epiglottica (gult mærke) cartilago thyroidea (rødt mærke) cartilago...

Se

...

Dem-141 / Bord 2 - Øverste hylde

Larynx' indre muskler. III Stemmebåndsabdukator: præparatet set bagfra. (m. cricoarytaenoideus posterior (sort mærke)...

Se

Dem-143 / Bord 2 - Nederste hylde

Luftveje. den synlige del af larynx er omkredset af (hvid bøjle) gl. thyreoidea (2 gule mærker) trachea (grønt mærke)...

Se

...

Dem-144 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatets bagside. Ekstremitetsmuskler: m. deltoideus (gråt og rødt mærke) m. triceps brachii (gråt og gult mærke) ...

Se

Dem-152 / Bord 2 - Nederste hylde

Forsiden. Præparatet viser pericardium. Pericardiets forvæg er fjernet og cor taget ud. Man ser på bagvæggen omslagsfold...

Se

Dem-156 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatets forside. i venstre side ses: Muskler. m. sternohyoideus (rødt og blåt mærke) venter sup. m. omohyoidei...

Se

...

Dem-160 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser hovedets regioner markeret med farvet tråd. Cutis er fjernet, og indholdet i subcutis er markeret svarende...

Se

Dem-161 / Bord 2 - Nederste hylde

På bagsiden af leveren findes furer, der tilsammen danner en H-lignende figur. H'ets tværstreg dannes af leverporten, po...

Se

Dem-162 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser frontalsnit gennem hjertet. Præparatet set forfra. bemærk tykkelsen af muskulaturen omkring hjertekamre...

Se

Dem-163 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser nyre og urinveje. Højre nyre er gennemskåret med et frontalsnit. På snitfladen er barken afmærket med g...

Se

Dem-164 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser leveren set bagfra med galdevejene, som består af: 1. ductus cysticus (grøn ring) galdeblæren (vesic...

Se

Dem-165 / Bord 2 - Nederste hylde

Hjerte. Præparatet set forfra. forflade omgivet af (rød tråd) sulcus coronarius (blå tråd) sulcus interventricular...

Se

...

Dem-166 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatets bagside viser organrelationerne til nyrerne. Nyrerne er trukket bagud, og deres oprindelige leje er vist med...

Se

Dem-167 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatets medialside. Muskler. m. levator palpebrae sup. (orange og grønt mærke) m. rectus oculi sup. (sort og grøn...

Se

Dem-168 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser bugspytkirtel, tolvfingertarm, galdegang og milt. Bugspytkirtlen, pancreas, er J-formet med den krog...

Se

...

Dem-172 / Bord 2 - Nederste hylde

Introduktion. Præparatet viser en dissektion af musklerne i mundbunden og de nærmest liggende regioner, det vil sige tri...

Se

...

Dem-176 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser lungernes inddeling og relationer. højre lunge har 3 lapper: overlap (lobus superior) (2 blå mærk...

Se

Dem-178 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en del af fordøjelseskanalen. bageste del af pharynxvæggen (2 gule mærker) oesophagus (2 grønne mærk...

Se

...

Dem-180 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet set medialt fra: muskler: venter ant. m. digastrici (2 sorte mærker) m. mylohyoideus (2 gule mærker) pl...

Se

...

Dem-181 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet er fremstillet ved at lægge to frontalsnit gennem hovedet. Det forreste snit går gennem orbita, sinus maxillaris...

Se

Dem-182 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser arcus aortae med afgang af de store arteriestammer samt den nederste del af trachea. bemærk især forløb...

Se

...

Dem-185 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af hovedets øverste del. Den nedre flade svarer til et horisontalsnit gennem midten af cavit...

Se

...

Dem-187 / Bord 2 - Nederste hylde

På præparatet er der foretaget dissektioner i forskellige områder. Dissektionerne illustrerer 1. Fremgangsmåden ved en r...

Se

...

Dem-188 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatets lateralside, forside og bagside. Muskler: m. pectoralis major pars clavicularis (gult og blåt mærke) ...

Se

...

Dem-189 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af larynx og trachea med nærmeste omgivelser. Præparatets forside: cartilago thyro...

Se

Dem-191 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet omfatter den forreste halvdel af hovedets venstre side. Dissektionen er udført med særligt henblik på at vise n....

Se

...

Dem-192 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af brysthulen, cavitas thoracis, og de omkringliggende områder. Den ossøse begrænsning af ca...

Se

...

Dem-195 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser oesophagus og gaster markeret for 2. og 3. trin. Ventriklens forflade (paries anterior): pars ca...

Se

...

Dem-196 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af mandibula med blandt andet tygge- og mundbundsmuskler. Tungesubstansen er fjernet med ...

Se

...

Dem-199 / Bord 2

Præparaterne omfatter en serie af horisontalsnit gennem hovedet. På hver snitflade er afgrænsning og indhold i hovedets dyb...

Se

...

Dem-202 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af hovedets venstre halvdel. Der er især lagt vægt på at vise, hvor grenene fra n. trigeminu...

Se

...

Dem-203 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser en dissektion af albueleddet. ledkapslen (vist både på præparatets for- og bagside) (brun bøjle) led...

Se

...

Dem-206 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet set bagfra: Muskler: m. sternocleidomastoideus (2 gule mærker) venter post. m. digastrici (grønt og rødt m...

Se

...

Dem-208 / Bord 2 - Øverste hylde

Præparatet omfatter den forreste del af hovedets højre side. Hovedformålet med præparatet er at vise tuba auditoria s. a...

Se

...

Dem-209 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatets forside. Hoved og hals, venstre side: Muskler: m. temporalis (2 orange mærker) m. pterygoideus lat. (b...

Se

...

Dem-210 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet omfatter dissektioner af forreste bugvæg, lyskekanalerne, genitalia masculina og bækkenbunden set bagfra og f...

Se

Dem-211 / Bord 2 - Nederste hylde

Præparatet viser den forreste del af hovedets venstre side. Der er især lagt vægt på at vise fossa infratemporalis' afgræns...

Se

...

Dem-212 / Bord 2 - Nederste hylde

På dette præparat er der foretaget en dissektion af bækkenbunden fra hudoverfladen. Præparatet er vendt "på hovedet" for at...

Se