Anatomisk Museum

Anatomisk Museum anvendes til at tandlægestuderende og besøgende kan opnå en mere detaljeret og tre-dimensional forståelse af anatomien. På museet findes diverse anatomiske dissektionspræparater.

e-Atlas

Museets præparater er beskrevet i detalje i præparatbeskrivelserne. Præparaterne har to sæt numre som identificerer dem. Det sorte nummer er præparatetes nummer mens det røde nummer angiver præparatets placering i museet. Den digitale udgave af pæparatsystemet rummer links til alle præparatbeskrivelserne. De er sorteret efter type & nummer eller placering.

Der er taget billeder af alle præparaterne på museet. En oversigt over disse præparater kan ses under fanebladet Præparater.

Under Præparater findes desuden en oversigt over strukturnøgler.

Lydprogrammer

Til museet er udviklet Anatomi lydprogrammer, som du kan finde på vores podcast-side. .Du kan frit downloade de enkelte lydprogrammer og afspille dem på din digitala lydafspiller, de ligger som almindelige mp3-filer. Du kan endvidere låne ipod nanoer med lydprogrammerne på af Søren ved Anatomimuseet.

Emnekartotek

Der et emnekartotek med kort i træskuffer, her kan man slå et emne op og blive henvist til de præparater, der viser den pågældende struktur. Emnekartoteket er placeret lige inden for indgangen til det store lokale.

Digital udgave af emnekartoteket findes under Emnekartotek. De enkelte emnekort indeholder referencer (links) til relevante præparater. Det er muligt at lave fritekst-søgning i emnekartoteket. Ved søgningen vises de emnekort som indeholder søgeordet.

Søg på eMuseum

Under fanebladet Søg kan der foretages fritekstsøgninger i beskrivelserne af de anatomiske præparater.