Undervisningstilbud i anatomi – selvtestning online

Efter læsning af et emne eller et kapitel er det en god ide at teste sin viden ved hjælp af flervalgsopgaver.

Til anatomibøgerne har vi derfor udviklet et MC-program, der giver dig mulighed for at træne anatomi og bedømme din aktuelle viden over nettet.

For at bruge det, skal du have et password. Password får du ved køb af bogpakken til Anatomi basismodul.

Spørgsmålene er opdelt i en række emner, som nogenlunde følger rækkefølgen i bøgerne. Du kan derfor løbende checke, hvad du har lært.

Vi kan anbefale, at du bruger de uddybende forklaringer, der hører til de enkelte svarmuligheder. Det er en god ide at checke forklaringer med det samme. Du vælger selv, hvilke svar du ønsker uddybet!

Programmet er også et godt værktøj i forberedelse af den skriftlige anatomi-eksamen, hvor der stilles lignende multiple choice opgaver.

Når du bruger programmet, skal du klikke Start MC-Program her

Du skal bruge dit personlige password, som er bagerst i Grundbogen. Så vælger du et emne, mens du er online.

Til en del af opgaverne er der billeder på skærmen. Men i forklaringerne til svarmulighederne henvises der også til yderligere figurer i anatomi atlas’et – for eksempel ‘se Fig. 42 My’. Det er derfor en god ide at have sit atlas ved siden af computeren.

I MC-programmet er der et link til en side, hvor du kan se en statistik over, hvordan du klarer dig i de emner, du har trænet.

MC-programmet er et hjælpemiddel, man kan bruge, men det er ikke pensum.

Det nye hjælpemiddel er udviklet, for at gøre det lettere at være studerende og styrke indlæringen. Det kan være en god ide at slå sig sammen med en studiemakker og gennemgå MC-opgaver på skift eller i fællesskab. Det gør at man hvad der er vigtigt samtidigt øve sig i udtale.

Hvis du har brug for yderligere vejledning i, hvordan du bruger programmet, kan du klikke her:Vejledning