Den gule farve viser, at der nu er dannet et tykt lag dentin. Den rest af tandpapillen, der bliver tilbage, danner pulpa. Det røde område er kronepulpa. Efterhånden som dentindannelsen skrider frem i roden, får vi dannet rodpulpa af resten af tandpapillen. Altså tandpapil danner dentin og pulpa. Tegningen viser endvidere, at der nu er dannet emalje og de sorte linier, mærket (H), på overfladen viser emaljehinden. Vi vender imidlertid tilbage til et mere primitivt stadium og ser, hvorledes emaljen dannes.