Ca. midt i billedet er der anbragt en sort sonde. Hvad er det for en kanal, den ligger i ?
Det er canalis hypoglossi. Det kan ses på sondens retning fremad og lateralt og så på dens beliggenhed i forhold til ledfladen, der indgår i nakkeleddet.
Hvad sker der, hvis indholdet i denne kanal ødelægges ?