Lidt længere medialt, lige foran processus mastoideus, er der markeret et hul med mørk pil i. Hvad hedder det ?
Det må være foramen stylomastoideum, når det ligger udfor forkanten af processus mastoideus. Det vil sige, det er udgangen for canalis facialis med n. facialis.
Hvilken region åbner dette hul sig i ?