Pulpa kan ikke udvide sig

Af 13. januar 2015 Ingen kommentar

Pulpa forsynes af en lille arterie, der går igennem foramen apicale. Læg mærke til, at arterien går helt op i den incisale del af kronepulpakammeret. Igennem foramen apicale går desuden vener, lymfekar og nerver. Pulpa ligger i et rum med ueftergivelige vægge. Det betyder, at betændelsesprocesser vil udspille sig på en anden måde end i bindevæv andre steder i kroppen, hvor der sædvanligvis er udvidelses-muligheder. Det er velkendt, at betændelsesprocesser fremkalder forøget tryk i vævet. På grund af de ueftergivelige dentinvægge kan pulpa ikke udvide sig.