Odontoblastudløbere

Af 13. januar 2015 Ingen kommentar

Odontoblasterne har dannet amorf grundsubstans og fibriller ved (D). Odontoblasternes cellelegemer bliver ikke indlejret i den substans, de danner, men forskydes mod tandpapillens midte. De efterlader blot en udløber i dentinen. Det er ”odontoblastudløberen”. En er mærket (O). Odontoblastudløbere ligger i rør; det er dentinkanaler. Væggen i kanalerne er vist ved en kraftigere gul farve. Odontoblasternes cellelegemer holder sig hele tiden på overfladen af den dentin, de danner. Efterhånden som dentinlaget bliver tykkere, bliver odontoblastudløberen længere.